แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ


แกว่งแขนเพื่อสุขภาพไม่น่าเชือว่าเรื่องง่ายๆ แค่การแกว่งแขน ก็สามารถทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ 
เพราะบริเวณใต้หัวไหล่ของคนเรานั้น หรือที่เรียกว่า รักแร้ และบริเวณโคนขาหนีบ นั้น คือ ชุมทางของต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่

การขยับหัวไหล่ และรักแร้ หรือ การแกว่งแขน หรือ การว่ายน้ำ ที่มีทั้งการขยับหัวไหล่และขาหนีบ ซึ่งล้วนแต่เป็นการออกกำลังให้ต่อมน้ำเหลืองขยับ เพิ่มการไหลเวียนน้ำเหลืองให้ขับของเสียต่างๆ ไม่ให้สะสมอยู่ในร่ายกาย

ทั้งยังถือเป็นการช่วยให้เลือด ให้มีการไหลเวียนที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งระบบน้ำเหลืองนั้น มีหน้าที่ช่วยขนถ่ายของเสียที่สะสมเป็นพิษในร่างกาย ออกไปกำจัดยังอวัยวะที่รับผิดชอบ และขับออกไปจากร่างกาย และยังช่วยสร้างเม็ดเลือดขาว แอนตี้บอดี้ของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบของน้ำเหลือง ไม่สามารถสร้างแรงดันได้เหมือนกับเลือดที่มีหัวใจคอยปั้มให้สูบฉีดได้ ดังนั้น การกระตุ้นให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น จึงเป็นสิ่งควรทำ

โดยการแกว่งแขน การกระโดด การเต้น และการว่ายน้ำ เพื่อขยับกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบน้ำเหลืองได้ดี ใครที่มักมีอาการ ผิวซีด ซูบซีด หลงๆ ลืมๆ ติดเชื้อบ่อยๆ เป็นหวัดเจ็บคอเสมอ มีเซลลูไลท์เพิ่มมากขึ้น ให้สงสัยไว้ก่อนว่า ระบบน้ำเหลืองติดขัด ทำให้มีของเสียสะสมในร่างการนั่นเอง และไม่ควรปล่อยไว้นาน เพราะมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง นั่นเอง

เราควรออกกำลังกาย โดยการแกว่งแขน อย่างน้อยวันละ 20-30 นาที

แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ
ภาคภาษาไทย

แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ
ภาคภาษาจีน