โซดาทำให้แก่เร็ว

โซดา ทำให้แก่เร็ว

งานวิจัยล่าสุด ตีพิมพ์ในวารสาร FASEB แสดงให้เห็นว่า โซดา และอาหารผ่านกรรมวิธีทั้งหลาย มีระดับฟอสเฟตสูงเกินขีดจำกัด
นักวิจัยพบว่า ระดับฟอสเฟตที่สูงเกินขนาดนี้ มีส่วนในการเร่งกระบวนการแก่ชรา นอกจากนั้นยังมีส่วนในการเพิ่มโรคที่สัมพันธ์กับอายุ เช่น โรคไตเรื้อรัง และโรคกล้ามเนื้อและผิวหนังฝ่อลีบรุนแรง

งานวิจัยระบุว่า ‘ฟอสเฟตสูง’ พบในเครื่องดื่ม และอาหารผ่านกรรมวิธีหลายชนิด มีผลเร่งการแก่ชราของหนูทดลอง M. Shawkat Razzaque นักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอก จากภาควิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันวิทยา กล่าวว่า เราควรทานอาหารที่มีประโยชน์ ที่มีระดับฟอตเฟตเหมาะสม จะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนขึ้น การหลีกเลี่ยงพิษจากฟอตเฟต จะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้น

Razzaque และคณะค้นพบข้อมูลนี้ โดยทำการทดลองดูพิษจากฟอตเฟตในหนูสามกลุ่ม

หนูกลุ่มแรกใช้หนูที่ไม่มียีน klotho ทำให้หนูได้รับพิษจากฟอสเฟตแบบเต็มๆ หนูกลุ่มนี้มีอายุอยู่ได้เพียงแค่ 8-15 สัปดาห์เท่านั้น

หนูกลุ่มที่สอง เป็นหนูที่ไม่มียีน klotho และยีน NaPi2a การขาดยีนทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกันจะส่งผลลดระดับฟอสเฟตในร่างกายลง ทำให้หนูกลุ่มนี้มีอายุยืนขึ้น คือสามารถอยู่ได้ถึง 20 สัปดาห์

หนูกลุ่มที่สาม มีลักษณะคล้ายกับหนูกลุ่มที่สอง คือ ขาดทั้งยีน klotho และยีน NaPi2a แตกต่างตรงที่ หนูกลุ่มที่สามนี้ ได้รับอาหารที่มีฟอตเฟตสูง

พบว่าหนูกลุ่มนี้ตายก่อนมีอายุ 15 สัปดาห์ ผลการทดลองทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ฟอสเฟตมีพิษกับหนู และน่าจะมีผลใกล้เคียงกันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นรวมทั้งในคนเราด้วย

นายแพทย์ Gerald Weissmann บรรณาธิการวารสาร FASEB กล่าวว่า โซดาเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนนิยมบริโภค โดยลืมนึกถึงพิษภัยจากฟอสเฟตที่ปนเปื้อนมาด้วย งานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกเราว่า ความสมดุลของฟอสฟอรัสในร่างกาย มีอิทธิพลต่อกระบวนการแก่ชรา การบริโภคอาหารขยะพวกนี้ ก็เหมือนกับการเร่งร่างกายให้แก่เร็วขึ้น นั่นเอง

ชมรมแพทย์แผนไทย อ.แก่งกระจาน