วินิจฉัยโรคผิดพลาด


ในต่างประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีพร้อม การฟ้องร้องแพทย์ที่วินิจฉัยโรคผิดพลาด และผู้ผลิตยาที่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ ก็มีจำนวนมากด้วย การตรวจทานการวินิจฉัยโรคของแพทย์ (double check) เป็นการป้องกันความผิดพลาดในการวินิจฉัยและรักษาโรค เพราะการวินิจฉัยที่ผิดพลาด อาจนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจจนคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ

ตัวอย่าง ชายชราผู้หนึ่ง เมื่ออดีตตอนนั้นมีอายุประมาณ 60 ปีเศษ ได้ฉีดยาฆ่าแมลงโดยไม่มีผ้าปิดปากและจมูก 3 วัน ต่อมาก็มีอาการมือสั่น เมื่อไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสัน ต้องกินยา 'มาโดพา' ซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเร็วบ้างช้าบ้าง แทนที่แพทย์จะสั่งงดหรือเปลี่ยนยา กลับแนะนำให้ผ่าตัดฝังเครื่องให้จังหวะ (pacer) แพทย์หัวใจบอกว่าแบตเตอรี่ของ pacer จะใช้ได้นาน 10 ปี เมื่อแบตฯ หมดก็ต้องผ่าเปลี่ยนแบตฯ ใหม่ แต่เพียง 6 ปี ผ่านไป แพทย์หัวใจแจ้งว่าแบตฯ ใกล้หมด ท้ายสุดได้ไป รพ.อีกแห่ง เพื่อตรวจทานว่าจริงหรือไม่ แพทย์ที่นั่นบอกว่าจริง ที่แบตฯ หมดเร็วกว่า 10 ปี เพราะตั้งไฟแรงเกินความจำเป็น แพทย์จะตั้งให้ใหม่

ชายผู้นี้จึงเปลี่ยนที่รักษา แพทย์แผนก neuro บอกว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสัน แต่เนื่องจากกินยานี้มานานแล้ว จึงไม่สามารถเลิกกินได้ นี่คือตัวอย่างการวินิจฉัยที่ผิดพลาด คนไม่ป่วยเพราะโรคพาร์กินสัน ต้องกินยาพาร์กินสันไปตลอดชีวิต เพราะหมอวินิจฉัยผิดพลาด แถมยังต้องฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไปตลอดชีวิตเพราะยาพาร์กินสัน

แพทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไร แต่มีรายงานผลการวิจัยโรคเรื้อรัง ปรากฏ ดังนี้

"Resistance to thyroid stimulating hormone: A very rare disorder where the body is unable to respond to thyroid stimulating hormone even though it is present in sufficient quantities. The problem lies in defective thyroid stimulating hormone receptors. The list of signs and symptoms mentioned in various sources for Resistance to thyroid stimulating hormone includes the 13 symptoms listed below:

"อาการ ดื้อ ฮอร์โมนกระตุ้นธัยรอยด์ (TSH) เป็นความผิดปกติที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เมื่อร่างกายไม่ตอบสนองกับ TSH แม้ว่าปริมาณฮอร์โมนธัยรอยด์ที่พบในเลือดจะพอเพียงก็ตาม ปัญหาอยู่ตรงที่ตัวรับ (receptor) TSH บกพร่อง สัญญาณและอาการมี 13 ประการดังข้างล่างนี้:
 1. Goiter (โรคคอพอก)
 2. Palpitations (อาการใจสั่น)
 3. Increased bowel movements (การไหวตัวมากขึ้นของลำไส้)
 4. Menstrual abnormalities (ระดูไม่ปกติ)
 5. Fatigue (เหนื่อยล้า)
 6. Insomnia (อาการนอนไม่หลับ)
 7. Breathlessness (หอบ-หายใจไม่ทั่วท้อง)
 8. Heat intolerance (ร้อนในกระหายน้ำ)
 9. Weight loss (สูญเสียน้ำหนัก)
 10. Muscle weakness (กล้ามเนื้ออ่อนแอ)
 11. Hair loss (ผมร่วง)
 12. Trembling hands (มือสั่น)
 13. Rapid heart rate (หัวใจเต้นเร็ว)