ฤาษีดัดตน
ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
กายบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตน เเละประโยชน์ความเป็นมา

ฤาษี หมายถึง นักพรตหรือนักบวชในตำนานหรือนิทานโบราณ ที่อยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร ในความเป็นจริงของสังคมไทยในอดีต น่าจะมีนักบวชประเภทนี้เเสวงหาความ สุขอยู่ตามป่าเขา บำเพ็ญเพียร นั่งสมาธินานๆ อาจมีอาการเมื่อยขบได้ เมื่อทดลองขยับเขยื้อนร่างกาย การยืดข้อพับ เเละเกร็งตัวดัดตน ทำให้เกิดท่าต่างๆ เเล้วทำให้อาการเจ็บป่วย เมื่อยขบหายไป จึงได้สรุปประสบการณ์บอกเล่าสืบต่อกันมา หรืออาจเกิดจากการคิดค้นโดยคนธรรมดาทั่วไป

ในสังคมไทย เรามีศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนไทยเคารพนับถือ ฤาษี เป็นครูบาอาจารย์ การปั้นเป็นรูปฤาษี เเละระบุชื่อฤาษีผู้คิดค้นท่า อาจเป็นกลวิธีทำให้ เกิดความขลัง เพราะผู้ฝึกต้องมาฝึกทำท่ากับรูปปั้น เท่ากับฝึกหัดกับครู เพราะฤาษีเป็นครูของศิลปะ วิทยาการ ทุกสาขา ท่าดัดตนส่วนใหญ่ เป็นท่าตามอิริยาบทของคนไทย ที่มีความสุภาพ เเละสามารถปฏิบัติได้โดยคนทั่วไป ในจำนวนท่าฤาษีดัดตน 127 ท่า มีท่าเเบบจีน 1 ท่า เเบบเเขก 1 ท่า ท่าดัดคู่ 2 ท่า

ประโยชน์ท่าบริหาร ฤาษีดัดตน

การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนที่คัดเลือกมาใช้นี้มีอยู่ 15 ท่า จากทั้งหมด 127 ท่า เป็นท่าที่สามารถบริหารร่างกายได้ครอบคลุมทุกส่วนตั้งเเต่ ใบหน้า คอ ไหล่ เเขน ท้อง ไปจนถึงเท้านอกจากใช้เป็นท่าในการบริหารร่างกายเเล้ว ท่าต่างๆ ที่ใช้ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคเบื้องต้นได้อีกด้วย นับว่ามีประโยชน์เป็นอันมาก ได้เเก่
  1. ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเเขนขาหรือข้อต่อต่างๆ ให้เป็นไปอย่างคล่องเเคล่ว นับว่าเน้นการนวดด้วย ซึ่งบางท่าจะมีการกด หรือบีบนวดร่วมไปด้วย
  2. ทำให้โลหิตหมุนเวียนเลือดลม เดินได้สะดวกดีขึ้น นับเป็นการออกกำลังกาย ที่สามารถกระทำได้ในทุกอิริยาบทของคนไทย
  3. เป็นการต่อต้านโรคภัยบำรุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว
  4. มีการใช้สมาธิร่วมด้วย จะช่วยยกระดับจิตใจให้พ้นอารมณ์ขุ่นมัว หงุดหงิด ความง่วง ความท้อเเท้ ความเครียดเป็นต้น เเละช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ หากมีการฝึกการหายใจร่วมด้วย
การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน จะเกิดประโยชน์สูงสุด หากหายใจเข้าออกอย่างถูกวิธี เเละมีความสัมพันธ์กับการยืดหดของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เเละข้อต่างๆของร่างกาย