ออกกำลังกายพัฒนาสมอง

6-6-6 ท่าออกกำลังกายพัฒนาสมองเทคนิคการเต้น 6-6-6 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเป็นระบบระเบียบ สามารถช่วยพัฒนาสมองได้
เทคนิค 6-6-6 ใช้กับการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ อาทิ บีกิน วอลซ์ และ ช่า-ช่า-ช่า

องค์ประกอบการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกาย 6 จังหวะ

มีรูปแบบการเคลื่อนไหว หรือการเต้นรำที่เป็นระเบียบชัดเจน มีองค์ประกอบการเต้น ดังนี้
1. จังหวะที่ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายใช้ 6 จังหวะ ได้แก่ บีกิน, วอลซ์, ซา-ซ่า, ช่า-ช่า-ช่า, แซมบ้า และ รุมบา ในแต่ละจังหวะจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกันโดยใช้ร่างกายทุกส่วนประกอบการเคลื่อนไหว
2. รูปแบบการเต้นรำ มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของเพลงแต่ละประเภท
3. การเคลื่อนไหวร่างกายมี 2 ลักษณะ คือ
3.1 การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ ได้แก่ เหวี่ยงแขน ขา การเอียงตัว การบิดตัว การยืดตัว การก้มตัว การโยกตัว ฯลฯ
3.2 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ ได้แก่ การเดิน การกระโดด การสไลด์ การก้าวชิดก้าว ฯลฯ
4. ทิศทางการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง 6 จังหวะ มีทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ไปตามทิศทางและตัวเลขที่กำหนดให้บนพื้น
5. ในขณะเคลื่อนเท้าวางบนหมายเลขใด ก็ให้ยกมือข้างตรงข้ามชูนิ้วทำท่าให้ตรงกับหมายเลขนั้นบนพื้น เช่น เคลื่อนเท้าขวาไปวางบนหมายเลข 3 ก็ให้ใช้มือซ้ายยกขึ้นพร้อมกับชูนิ้วทำท่าเลข 3ซา-ซ่า พาสมองใส (Neuroimaging Support for Discrete Rhythm)ท่าไขว้ขาด้านหน้า ซ้าย- ขวา

ท่าไขว้ขาด้านหลัง ซ้าย- ขวา


ท่าห้าเหลี่ยม 5 ตัวเลข