สมองสำคัญไฉน


YouTube Video

เทคนิคการจำของสมอง


โรคระบบประสาท

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/food-health/lovelybrain
สมองมนุษย์ ก็มีเกียร์สูง-เกียร์ต่ำ

เมื่อเราทำอะไรซ้ำๆ มันจะค่อยกลายสภาพไปเป็นนิสัย นิสัยที่ทำบ่อยๆ จะค่อยกลายสภาพไปเป็นอุปนิสัย

แต่ก่อนความเร็วอินเตอร์เน็ตแค่56K เวลาจะดาวน์โหลดสักไฟล์อาจต้องคอย 20 นาที เราก็รอคอยได้โดยไม่เร่าร้อน แต่เดี๋ยวนี้เราคุ้นชินกับ WiFi ความเร็วสูง พอเน็ตช้าลง ต้องรอสัก10-15 วินาที บางคนถึงกับมีอาการลงแดง

แต่ก่อนเราเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ไม่ค่อยหงุดหงิด เราแอบชื่นชมธรรมชาติข้างทาง แต่พอเดี๋ยวนี้เราคุ้นชินกับความเร็ว 120-140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรากลับเป็นคนหงุดหงิดง่าย เพียงแค่คนขับแซง ปาดหน้าก็ด่าไปได้ตลอดทาง

เพราะความเร็วทำให้เราขาดความลุ่มลึก หยาบ แต่ความช้าทำให้เราละเอียด ลุ่มลึก ลึกซึ้ง

สมองของมนุษย์ โดยธรรมชาติแล้วมันกระโดดโลดเต้นจากความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่ง เหมือนผึ้งในแปลงดอกไม้

จิตใจที่ไม่หยุดนิ่งนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าหมดเปลืองไปอย่างไร้คุณภาพ จริงอยู่ สมองสามารถทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ใน “เกียร์สูง” แต่มันจะทำงานได้ดีกว่านั้นอีกหากปล่อยให้ช้าบ้างเป็นครั้งคราว เปลี่ยนจิตใจลงสู่ “ เกียร์ต่ำ” บ้าง เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น และสุขภาพที่ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า สมองมีวิธีคิดอยู่สองแบบ คือ การคิดเร็ว และ การคิดช้า

การคิดเร็วเป็นการคิดในเชิงเหตุผล ตรรก วิเคราะห์ เป็นเส้นตรง เป็นการคิดแบบคอมพิวเตอร์ เป็นการคิดแบบคนทำงานสมัยใหม่ ที่ต้องการคำตอบต่อปัญหาที่ชัดเจน แม่นยำ

แต่การคิดช้าเป็นการคิดแบบหยั่งรู้ คลุมเครือ สร้างสรรค์ เป็นการคิดที่อยู่บนเงื่อนไขที่ไร้ความกดดัน เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน และ แม่นยำกว่า

จากการใช้เครื่องมือแสกนสมองพบว่า การคิดทั้งสองแบบนี้ ให้คลื่นสมองที่ต่างกัน การคิดช้า ทำให้สมองมีคลื่นอัลฟา และ เทต้า ส่วนการคิดเร็วทำให้สมองมีคลื่นแบบเบต้า

ข้อเท็จจริงบอกกับพวกเราว่า ถ้าเราเป็นคนทำงานในสำนักงาน เป็นคนที่มีชีวิตส่วนใหญ่บนในเส้นตายตลอดเวลา (ต้องทำงานให้ทันเวลา งานต้องเสร็จ นายจะเอา ต้องมีคำตอบในที่ประชุม ฯลฯ)

มันจำเป็นขนาดไหนที่เราต้องมีเวลา ช้าลงบ้าง เช่น เวลากินข้าว เวลาขับรถ หรือ ตามลมหายใจก่อนนอน

อย่าลืมว่ารถไม่สามารถวิ่งในเกียร์สูงได้ตลอดเวลา ต้องมีเวลาพักเครื่อง เติมน้ำมัน ต้องรู้จักผ่อนลงมาเกียร์ต่ำเพื่อจอดพักบ้าง เครื่องยนต์จะได้ทนนาน


สมองส่วนหน้า มีหน้าที่อะไร