ดัชนีมวลกาย

http://www.lovefitt.com/?p=229ค้นหาดัชนีมวลกายในตัวคุณ

Body Mass Index (BMI)

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย


ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5

คุณมีน้ำหนักน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเกิดจากนักกีฬาที่ออกกำลังกายมาก และได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณพลังงานเพียงพอ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-22.9

คุณมีน้ำหนักปกติและมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ มักจะไม่ค่อยมีโรคร้าย อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงต่ำกว่าผู้ที่อ้วนกว่านี้

ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23-24.9

คุณเริ่มจะมีน้ำหนักเกิน หากคุณมีกรรมพันธ์เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงต้องพยายามลดน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 23

ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-29.9

คุณจัดว่าเป็นคนอ้วนระดับ 1 และหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกาศเกิดโรคความดัน เบาหวานสูง จำเป็นต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย

ดัชนีมวลกายมากกว่า 30

คุณจัดว่าอ้วนระดับ 2 คุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วน หากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติคุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง คุณต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างจริงจัง

วงล้อคำนวนค่าดัชนีมวลกาย BMI
http://www.siamgoodlife.com/index.php?route=product/product&product_id=772

วงล้อคำนวนค่าดัชนีมวลกาย BMI เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนสูงและน้ำหนักร่างกาย เป็นเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานน้ำหนักตัว เช่น ความอ้วน ความผอม น้ำหนักปกติ ด้านหลังวงล้อคำนวนค่าดัชนีมวลกาย คือ การแนะนำในการปฏิบัติตัว ตัวอักษรขนาดใหญ่อ่านง่าย เหมาะสำหรับเป็นสื่อช่วยสอนตามคลินิก ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  แจกจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ป่วย คนในชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเอง คนในครอบครัว ในชุมชน ช่วยเฝ้าระวังและป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และงบประมาณสาธารณสุขฯ