นาฬิกาชีวิต

นาฬิกาชีวิต เพื่อชีวิตและสุขภาพ

นาฬิกา สิ่งบอกเวลาในแต่ละวัน คนโบราณ ใช้การสังเกตจากพระอาทิตย์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นช่วงเวลาใดในของวัน บางคนไม่ได้มองนาฬิกาเลยทั้งวัน บางคนขาดนาฬิกาไม่ได้ ในหนึ่งวันเราต่างมีเวลาที่จะทำในสิ่งต่างๆ เท่ากัน ตามชีวิตของแต่ละคน ในแต่ละวันเราต่างต้องการอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง ฟื้นฟู และเสริมสร้างอวัยวะในร่างกายของเราทุกคน การรับสิ่งที่ให้โทษแก่อวัยวะ อาจเป็นที่มาของความเจ็บป่วยไป ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเราปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิต (Biological Clock)

นาฬิกาชีวิต คำนี้ได้รู้จักถูกเผยแพร่มานานหลายปี มีหนังสือนาฬิกาชีวิตในร้านหนังสือ เพิ่มข้อมูลเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น มะรุม น้ำต้มมะม่วงกวน เป็นต้น การปฏิบัติตามเวลาในหนังสือ มีความรู้สึกว่าหากใครปฏิบัติต่อร่างกายในเวลาที่กำหนด จะทำได้สุขภาพดีขึ้น เห็นว่าข้อมูลที่มีมากมายเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตที่เผยแพร่นั้นมีหลายทางให้ติดตาม บางคนอาจจะลืมไป และเลิกปฏิบัติ จึงนำมาทบทวนอีกครั้งด้วย