เวียนว่ายตายเกิด


เวียนว่ายตายเกิด (Daily Death)

มีคำถามมากมาย เกี่ยวกับภาวะหลังความตาย เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ตายแล้วไปไหน ชาติหน้าจะเป็นอย่างไร ... ซึ่งทุกคำถามล้วนนำไปสู่ "คำตอบตามจินตนาการ" ทั้งสิ้น

การเสียชีวิตของแม่เล็ก สิทธิกรณ์ สอนให้ผมตระหนักว่า คนเราตายและเกิดใหม่ทุกวัน เราตายทุกคืน เกิดใหม่ทุกเช้า "ตายแบบยังมีชีวิต" ปรากฏการณ์ของเราทุกคน รวมถึงเจ้าชาย เจ้าหญิงนิทราทั้งมวล

หากเราท่าน ตระหนักได้เช่นนี้ คนในสังคมคงทำตัวให้ดี มีคุณค่าที่สุดในแต่ละวัน เพื่อภพหน้า (พรุ่งนี้) จะได้สุขสบาย สังคมไม่เดือดร้อน