พระเครื่อง

พระเครื่อง ที่มาและความเชื่อเรื่องพระเครื่องประจำวันเกิด 
     ทำไมเรียก "พระเครื่อง"

พระเครื่องเป็นคำย่อของคำว่า "พระเครื่องราง" หมายถึง พระพุทธรูปขนาดเล็ก สร้างไว้สำหรับบรรจุไว้ในเจดีย์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า อาจหมายรวมถึงรูปสมมติขนาดเล็กของพระสงฆ์อริยบุคคล พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าด้วย

โดยปกติ ชายไทยในสมัยที่ยังมีการออกรบกันอยู่นั้น จะขวนขวายหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ บ้างว่าให้แคล้วคลาด บ้างอยากให้เหนียว ฟันแทงไม่เข้า ก็เริ่มจากแสวงหาพระต่างๆ รวมถึง ตะกรุด ผ้ายันต์ ลูกอม ฯลฯ ที่บรรดาพระคุณเจ้าท่านปลุกเสกมาให้ติดตัวยามออกศึกสงคราม ซึ่งรวมเรียกกันว่า พระเครื่อง

     ทำไมเรียก "เช่าพระ"

นิยมใช้คำว่า "เช่า" แทนคำว่า "ซื้อ-ขาย" เนื่องจากมีผู้เห็นว่า พระเครื่อง พระบูชา เป็นของสูงใช้สักการะบูชา การจะเรียกว่าซื้อ-ขาย ให้เอิกเกริกนั้น จึงคิดว่าเป็นการไม่สมควร จึงใช้คำว่า "เช่าบูชา" แทน