บริกรรมคาถา นัยแห่งจิต


บริกรรม-คาถา นัยแห่งจิตารท่องคาถาและบริกรรมทั้งมวล ไม่ทำให้ค้าขายร่ำรวย (ถ้างอมืองอเท้า) ไม่ทำให้แคล้วคลาด (ถ้าประมาท) หรือไม่ทำให้เป็นที่รักใคร่-ลุ่มหลง (ถ้าเห็นแก่ตัว) หากแต่ช่วยให้มีจิต มั่นคงอยู่ในเรื่องนั้นๆ ไม่ให้มีโอกาสไปคิดเรื่องอื่น ที่ไม่ใช่สาระ-เป้าหมาย

ปัญหา-อุปสรรคหลายอย่างในชีวิตและการงานของมนุษย์ เกิดจากผู้ปฏิบัติ มิได้ตั้งจิตมั่นในเรื่องนั้นๆ มักชอบนำเรื่องอื่นๆ มาปะปนปรุงแต่ง

นั่นคือกุสโลบาย แห่งการสวดมนต์ หรือบริกรรมทั้งมวล

พุทธศาสนา เป็นวิทยาศาสตร์ บทสวด นอกจากเป็นภาษาคำสอนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือปรับแต่ง (Tune up) หรือ Customizer จิต นั่นเองธงชัย กล่าว
มีนาคม 2559

Comments