วิตกกับกังวล

ความแตกต่างของ วิตก และ กังวล

วิตก (Serious) คือ การนำอดีต มาไว้ในปัจจุบัน
กังวล (Worry) คือ การนำอนาคต มาไว้ในปัจจุบัน

ทั้งสองคำ ต่างมีความหมายถึงการไม่อยู่กับปัจจบัน