เสี่ยงเซียมซี


เซียมซีออนไลน์ จาก 14 วัด ที่มีชื่อเสียงของไทย
เสี่ยงเซียมซี

1. เลือกวัดหรือสถานที่ ที่ต้องการเสี่ยงเซียมซี
2. ตั้งจิตอธิฐาน นึกถึงสิ่งที่ต้องการถาม
3. กดปุ่มเสี่ยงทาย

หมายเหตุ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โปรดใช้วิจารณญาณในการดูผลเสี่ยงทาย

ขอบคุณ Horoworld.com


http://m.horoworld.com/seamsi/T583/วัดมงคลบพิตร
3 วัดมงคลบพิตร

http://m.horoworld.com/seamsi/T574/วัดหลวงพ่อโต
6 วัดหลวงพ่อโต

http://m.horoworld.com/seamsi/T582/วัดใหญ่ชัยมงคล
9 วัดใหญ่ชัยมงคล


http://m.horoworld.com/seamsi/T577/ศาลเจ้าพ่อเสือ
12 ศาลเจ้าพ่อเสือ
http://m.horoworld.com/seamsi/T585/วัดพนัญเชิง
1 วัดพนัญเชิง

http://m.horoworld.com/seamsi/T575/วัดมังกรกมลาวาส%20(เล่งเน่ยยี่)
4 วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

http://m.horoworld.com/seamsi/T576/วัดหลวงพ่อโสธร
7 วัดหลวงพ่อโสธร

http://m.horoworld.com/seamsi/T580/วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)
10 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

http://m.horoworld.com/seamsi/T579/หลวงพ่อโต%20วัดชัยชนะสงคราม%20(ท่าแค)%20จังหวัดตาก
13 วัดหลวงพ่อโด (ท่าแค) จ.ตาก
http://m.horoworld.com/seamsi/T584/วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2 วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

5 วัดสุทัศน์เทพวราราม

http://m.horoworld.com/seamsi/T581/วัดพระปฐมเจดีย์
8 วัดพระปฐมเจดีย์

http://m.horoworld.com/seamsi/T573/ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
11 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

http://m.horoworld.com/seamsi/T586/เจ้าแม่กวนอิม
14 เจ้าแม่กวนอิม