ใส่บาตรตามวันเกิด

ความเชื่อเรื่องการใส่บาตรตามวันเกิด
การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันอาทิคย์

การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันจันทร์

การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันอังคาร
การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางวัน

การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน
การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันศุกร์

การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันเสาร์