บุญคุณทดแทน

บุญคุณ


เติ้งเสี่ยวผิง รัฐบุรุษ ผู้พลิกเปลี่ยนประเทศจีน สู่มหาอำนาจของโลก ได้เปิดเผยเรื่องของตนเอง ต่อไปนี้ว่า :-  อย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัว ด้วยผลประโยชน์ประเทศชาติ

ขณะที่ตนถูกแก๊งอ้อฟโฟร์ ตามล่านั้น เขาได้หลบซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนในกรมทหาร ทางใต้ของจีน
เมื่อเขากลับมามีอำนาจอีกครั้ง เจ้ากรมทหารเพื่อนกันคนนั้น ก็เอ่ยปากขอตำแหน่งให้ตนเองในฐานะผู้มีบุญคุณส่วนตัว

เติ้งได้กล่าวต่อเพื่อนว่า
" อันบุญคุณของท่านที่ช่วยข้าพเจัาส่วนตัวนั้น ข้าฯก็เห็นแจ้งอยู่ หากท่านตัองการอะไรจากข้าฯ เป็นส่วนตัวแล้วไซร้ ข้าฯก็ยินดี ตอบสนองคุณท่าน มิได้ลืม แต่ประเทศชาติ หาได้เป็นหนี้บุญคุณต่อท่านไม่ ข้าฯ มิอาจตอบแทน บุญคุณส่วนตัว ดัวยผลประโยชน์ของชาติได้ "

อุธาหรณ์สู่สังคมไทย

ถ้าพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คงได้ประจักษ์ทั่วกันว่า ความล้าหลัง ขาดประสิทธิภาพ และการทุจริตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง เป็นผลมาจากการตอบแทนบุญคุณส่วนตัว ด้วยผลประโยชน์ประเทศชาติ เป็นส่วนใหญ่