คน 6 ประเภท 3 จำพวก

บุคคล 6 ประเภท 3 จำพวก

1. ผู้มีปัญญาดังหม้อคว่ำ ได้แก่ ผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับฟัง เสมือนหม้อคว่ำ ที่ไม่อาจรองรับน้ำได้เลย
2. ผู้มีปัญญาดังหน้าตัก ได้แก่ ผู้ที่รับฟังหรือพอเข้าใจได้ แต่หลังจากนั้นก็ลืมหมด เสมือนผู้ที่กำลังนั่งกินขนม
    ที่วางอยู่บนตัก เมื่อเผลอตัวลุกขึ้น ขนมก็หล่นลงพื้นหมด
3. ผู้มีปัญญามาก ได้แก่ ผู้รับฟัง เข้าใจ และจำได้ เสมือนหม้อหงายรองรับน้ำได้ทั้งหมด

อวกุชชิตสูตร (20/469)