ทุกข์ประจำตน

ทุกข์ประจำตน


อันที่จริง
คนเราต่างมีทุกข์ในตน หนักเบาแตกต่างกันไป
ไม่มีสูตรของใคร จัดการทุกข์ใครได้สมบูรณ์แบบ 

หลายคนมองว่า ทุกข์เป็นของหนัก และแนะนำให้วางลง
ซึ่งความจริงแรกคือ "คนที่พูด ไม่ใช่คนที่ทุกข์" 

ทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่
ให้เห็นว่าทุกข์เป็นของคู่กายเราทุกคน แล้วหาหนทางอยู่กัมันให้มีความสุข 

บางครั้ง
สิ่งที่เราแบกอยู่ อาจไม่ใช่ความทุกข์ก็ได้ หากเราอยู่กับมันได้ในมุมบวก 
ความจริงอีกประการคือ ทุกข์ส่วนใหญ่ในตัวเรา เกิดจากสังคมคนรอบข้าง ที่เราเองยอมรับมันเข้ามาสะสม
และปรุงแต่งจนทำให้เราไม่มีความสุขกับปัจจุบัน 
ตราบที่เราบอกว่า "ทุกข์" มันก็ลดความสุขความสบายใจของเราลง 

ดังนั้น
อย่าบ่นถึงหรือแสวงหาความหมายของทุกข์กันเลย
เห็นเท่าที่ควรมอง พูดเท่าที่ควรพูด ได้ยินเท่าที่ควรฟัง เพราะความสุข รอพวกเราอยู่ทุกวันครับ

Comments