ตายอย่างดี (ทางสู่สวรรค์)ตายอย่างดี

Die so well

ภาพยนตร์สารคดี ถ่ายทอดเรื่องราว การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ณ ประเทศอินเดีย พร้อมข้อคิดมุมมอง และจุดเปลี่ยน ของผู้ที่บอกคนทั้งโลกว่า ตนไม่มีศาสนา ที่อาจทำให้คุณพบจุดเปลี่ยนในชีวิต