ความเชื่อปีชง


ความเชื่อปีชง

หากมีความเชื่อ แล้วมุ่งมั่นทำความดี ก็ถือเป็นมุมดีของความเชื่อนี้
และหากหมั่นทำความดีเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอตลอดไป ก็จะเป็นอิสระจากความงมงาย และพุทธพาณิชย์ทั้งปวง

ธงชัย สิทธิกรณ์