เชิญระฆัง

การเชิญระฆัง


เราไม่เรียก การเคาะระฆัง หรือ ตีระฆัง แต่จะเรียกว่า
การเชิญระฆัง และไม่เรียกไม้ที่ใช้ตีระฆังว่า ไม้ตีระฆัง หรือ ไม้เคาะระฆัง แต่จะเรียกว่า ไม้เชิญระฆัง ระฆังคือ ผู้ถูกเชิญ ไม้คือ ผู้เชื้อเชิญ บุคคลผู้เชิญระฆังคือ ปรมาจารย์ผู้เชิญระฆัง (Bell Master) ระฆังเป็นดั่งพระโพธิสัตว์ที่ช่วยให้ตื่นรู้

การฝึกฝนตนเอง เพื่อให้เป็นผู้เชิญระฆังที่ดี เป็นสิ่งที่งดงามมาก ก่อนเชิญระฆังเราจะไหว้ทำความเคารพก่อน เราไม่ได้ไหว้ระฆังโดยอัตโนมัติ แต่เป็นการไหว้เคารพอันเต็มเปี่ยมด้วยสติ เพราะเราเห็นว่าระฆังว่าคือทูตของพระพุทธองค์

หายใจเข้าอย่างมีสติ เรารู้ว่าทูตของพระพุทธองค์อยู่ตรงนี้ หายใจออก เรายิ้มด้วยความนอบน้อมระลึกในความเมตตา การหายใจเข้า-ออกเช่นนี้ จะนำความสงบ ผ่อนคลายมาสู่ตัวเรา เพื่อให้ตัวเราพร้อมก่อนเชิญระฆัง เราตามลมหายใจ 2 ครั้ง พร้อมท่องกลอนคาถา ดังนี้

หายใจเข้า กาย วาจา ใจ เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ หายใจออก ฉันส่งหัวใจนี้ไปพร้อมกับเสียงระฆัง
หายใจเข้า ขอให้ผู้คนตื่นจากความหลงลืม หายใจออก ข้ามพ้นจากความกระวนกระวาย และความเศร้าหมองทั้งปวง

เมื่อสมัยที่ท่านติช นัท ฮันห์ ยังเป็นเณร ก็ฝึกเช่นนี้ แต่ฝึกในภาษาจีน เราสามารถฝึกคาถานี้เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือภาษาไทยได้ เมื่อทำเช่นนี้ เราจะมีความพร้อมเพียงพอที่จะเป็นปรมาจารย์ผู้เชิญระฆัง (Bell Master) หากเราไม่มีความสงบเพียงพอ ไม่ผ่อนคลาย ไม่มีความสุข เราไม่ควรเชิญระฆังแห่งสติ

เสียงระฆัง เป็นดั่งเสียงของพระพุทธองค์ ที่เรียกพวกเราให้กลับบ้าน พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่บนฟ้า ไม่ได้อยู่ที่ก้อนเมฆ แต่ดำรงอยู่ในหัวใจของเรา พระพุทธเจ้ากำลังเรียกกลับบ้านขอให้เราหยุดคิด หยุดพูด และเตรียมตัวรับฟังเสียงพระพุทธองค์

เมื่อเชิญระฆังครึ่งเสียง (ปลุกระฆัง) เธอปล่อยให้คนอื่นๆ ได้มีเวลาเตรียมตัวเองเพียงพอ เพื่อจะฟังเสียงระฆัง ให้เขาตามหายใจสัก 1 ครั้ง (เข้า-ออก) ให้เขาหยุดพูด หยุดคิด จากนั้นเธอเชิญระฆังเต็มเสียง

เมื่อระฆังเสียงที่ 1 ดังขึ้น เธอให้เวลาสำหรับทุกคน เพื่อรับฟังเสียงระฆังนี้ ให้เขาได้ตามลมหายใจสัก 3 ลมหายใจ ในขณะที่หายใจเข้า เธอกล่าวในใจว่า ฉันฟัง ฉันกำลังฟังอยู่ เตือนเซลล์ทุกอณูเซลล์ในร่างกายให้ผ่อนคลาย ให้ทุกอณูเซลล์หายใจไปพร้อมๆ กับเรา เรามีเซลล์นับล้านอยู่ในตัวของเรา เมื่อเราฟัง เซลล์นั้นก็ฟังอยู่ด้วย และได้รับความสงบและผ่อนคลายพร้อมกับเรา นี่คือการฟังอย่างลึกซึ้ง นี่คือการผ่อนคลายร่างกาย และ ผ่อนคลายความรู้สึกของเรา

ระฆังมีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก หากเราเชิญระฆังเล็ก เราวางระฆังเล็กบนฝ่ามือ จินตนาการว่า มือของเราเป็นดอกบัว ระฆังคืออัญมณีที่อยู่ใจกลางดอกบัว อัญมณีที่อยู่ ณ ใจกลางดอกบัว ก็คือคำกล่าวที่ว่า
“โอม มณี ปัทเม ฮุม”

เราหยุดคิด หยุดพูด เราเงียบ เพื่อสร้างอัญมณีใจกลางดอกบัว ฟังสิ ฟังเสียงระฆังอันประเสริฐ เสียงระฆังนำฉันกลับสู่บ้านที่แท้จริง

เมื่อเราฟังเสียงระฆังครบ 3 เสียงแล้ว เราวางระฆังบนเบาะ ให้ระฆังนั่งสมาธิต่อไป เราไหว้คำนับระฆังอันเปรียบดั่งพระโพธิสัตว์ ระฆังเป็นดั่งตัวแทนของพระพุทธองค์

ธรรมบรรยายโดย ท่าน ติช นัท ฮันห์
งานภาวนา Happy Teacher will Change the World
6 เมษายน 2556 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วังน้อย อยุธยา