พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก-2

ตามรอยพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก


Producer:
 ดร. บี.เค.โมดี้ มหาเศรษฐีอันดับ 23 ของสิงคโปร์ มีเชื้อชาติอินเดีย ประธานบริษัทในเครือ Spice ทั้งยังเป็นประธาน ผู้ก่อตั้ง องค์กรเพื่อสังคมอีกมากมาย เช่น สถาบันป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย ได้รับแต่งตั้งจากสหประชาติ ให้เป็นตัวแทนอนุทวีปอินเดีย ในการประชุมสันติภาพโลก ล่าสุดได้รับรางวัล เอกอัครราชทูตเพื่อสันติภาพ 

เขาเริ่มคิดทำละครพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เริ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่อายุ 24 ราว 30 ปี จากคัมภีร์หลายนิกาย ที่เป็นหลักคือ นิกายสรวาสติวาทิน (ทิเบต) และหนังสือของ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ประดิษฐานศาสนาพุทธกลับสู่อินเดีย นั่นเอง

ตอน 1 ช่วง 1  : https://youtu.be/kXQVNrB3eqE

ตอน 1 ช่วง 2 : https://youtu.be/h0Jcq3vsd0M

ตอน 1 ช่วง 3 : https://youtu.be/AyT4lmUsbgI

ตอน 1 ช่วง 4 : https://youtu.be/22_hndR6Mqc


ตอน 2 ช่วง1: https://youtu.be/UdCOaBHZIAA

ตอน 2 ช่วง 2: https://youtu.be/4c3J37KHnPg

ตอน 2 ช่วง 3: https://youtu.be/I__4qMh49QU 

ตอน 2 ช่วง 4: https://youtu.be/kGpNeiybsT4


ตอน 3 ช่วง 1: https://youtu.be/UyCjqb5L90Y 

ตอน 3 ช่วง 2: https://youtu.be/TykVm61L8WY 

ตอน 3 ช่วง 3: https://youtu.be/OsEgmtEIzBU

ตอน 3 ช่วง 4: https://youtu.be/nalhwH12xs4


ตอน 4 ช่วง 1 : https://youtu.be/39IBO7WwUsc 

ตอน 4 ช่วง 2 : https://youtu.be/G3xpZwO2KJA

ตอน 4 ช่วง 3 : https://youtu.be/l2qGLTW_4kw 

ตอน 4 ช่วง 4 : https://youtu.be/_XHSnn-psDQ 


ตอน 5 ช่วง 1: https://youtu.be/hnmFhqLTAFI 

ตอน 5 ช่วง 2: https://youtu.be/_crjhoBkKQg 

ตอน 5 ช่วง 3: https://youtu.be/B_x6e9N0eFM

ตอน 5 ช่วง 4: https://youtu.be/G66YL-AyWMs


ตอน 6 ช่วง 1: https://youtu.be/1wogBxctm00

ตอน 6 ช่วง 2: https://youtu.be/Hp4MUZu_eoQ

ตอน 6 ช่วง 3: https://youtu.be/Vh1D8Qg37Lk 

ตอน 6 ช่วง 4: https://youtu.be/t3ydwHZUMg8 


ตอน 7 ช่วง 1: https://youtu.be/Uhj2_-4Ctjc

ตอน 7 ช่วง 2: https://youtu.be/YqBwggWsNy0 

ตอน 7 ช่วง3 : https://youtu.be/1m1cgVeasWY

ตอน 7 ช่วง 4 : https://youtu.be/cdfpjz3t7SU


ตอน 8 ช่วง 1: https://youtu.be/Bo4tDPCgxNo

ตอน 8 ช่วง 2: https://youtu.be/w2AGPJDa3YI 

ตอน 8 ช่วง 3: https://youtu.be/vnQxnCuHvFo  

ตอน 8 ช่วง 4: https://youtu.be/0zpGgSTiSSk


ตอน 9 ช่วง 1: https://youtu.be/eepQ6XbU5ho

ตอน 9 ช่วง 2: https://youtu.be/m6VHxJXa_tc

ตอน 9 ช่วง 3: https://youtu.be/2giF9Stycqc

ตอน 9 ช่วง 4: https://youtu.be/XskZNRcvEp0


ตอน 10 ช่วง 1: https://youtu.be/15gixhCSuqc

ตอน 10 ช่วง 2: https://youtu.be/zVrew_EGnDs

ตอน 10 ช่วง 3: https://youtu.be/LxizLfLCmik

ตอน 10 ช่วง 4: https://youtu.be/rFdttGX7cR0


ตอน 11 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=zQbyOws-jlo

ตอน 11 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=c8KXPyhx540

ตอน 11 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=Fqeo98yoVNg

ตอน 11 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=eA-Ui9_HO3Y


ตอน 12 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=zOTY_nZGmpI

ตอน 12 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=5v-WShNMcWo

ตอน 12 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=NbVtKoPfihg

ตอน 12 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=4swNVE7394A

ตอน 13 ช่วง 1:  https://www.youtube.com/watch?v=XGnP3sAVo50

ตอน 13 ช่วง 2:  https://www.youtube.com/watch?v=pxYvfsgcDOo

ตอน 13 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=SLf0LYwuGMI

ตอน 13 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=NDjrNP6C0h0


ตอน 14 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=4lqlS7virE0

ตอน 14 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=UgMjPS1tFoU

ตอน 14 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=wKbJaLsIYyw

ตอน 14 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=LTVqFn-bUxs


ตอน 15 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=SQr3f22V0pI

ตอน 15 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=zFU3u-erMv4

ตอน 15 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=ba0iQCUw7Bg

ตอน 15 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=NFjt6aMZQxs


ตอน 16 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=s2bzQCbSHWQ

ตอน 16 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=zTTW2PP_yYk

ตอน 16 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=8Swue32g4jg

ตอน 16 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=57w16_kl_fI


ตอน 17 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=XzVmu_qsyXE

ตอน 17 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=JQREvOetRZM

ตอน 17 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=jcWsGgQK4dU

ตอน 17 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=cQ6Xo3kwBxQ


ตอน 18 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=lCzZWo2UcKo

ตอน 18 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=gA5Ogo5pXoo

ตอน 18 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=dZlbFEpBVAw

ตอน 18 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=mvX9wBYI7jM


ตอน 19 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=mVjriHVIqcA

ตอน 19 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=DR8vnMEFGlU

ตอน 19 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=dzc_eIKGsVE

ตอน 19 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=zsWk50bICm4


ตอน 20 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=GeA3_2RPTKM

ตอน 20 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=jvfxYBfyaHs

ตอน 20 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=SPPDopEABi0

ตอน 20 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=qFgfIZGBbcs


ตอน 21 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=XgQaib1bzmk

ตอน 21 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=23D5yOcW3w0

ตอน 21 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=SprgkrS3ZVo

ตอน 21 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=jrgeZYMuGSI


ตอน 22 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=JZve3e4Ied8

ตอน 22 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=JmmKCYOdlM4

ตอน 22 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=MjrnEkFMbbE

ตอน 22 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=BSjZWid7T9o


ตอน 23 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=ikFtqE5U53g

ตอน 23 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=Q5jW8O6zMKI

ตอน 23 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=gBUXD7HHfmY

ตอน 23 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=T1HsUW12UZM


ตอน 24 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=BYqrCbFLxdU

ตอน 24 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=2-IN39q_zLs

ตอน 24 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=1xhGaLiZmfk

ตอน 24 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=w0lqxStHRWs