พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก    หากไม่สามารถ Download  https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/according2budha-2/direct-link-according2budha-2

Producer: ดร. บี.เค.โมดี้ มหาเศรษฐีอันดับ 23 ของสิงคโปร์ มีเชื้อชาติอินเดีย ประธานบริษัทในเครือ Spice ทั้งยังเป็นประธาน ผู้ก่อตั้ง องค์กรเพื่อสังคมอีกมากมาย เช่น สถาบันป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย ได้รับแต่งตั้งจากสหประชาติ ให้เป็นตัวแทนอนุทวีปอินเดีย ในการประชุมสันติภาพโลก ล่าสุดได้รับรางวัล เอกอัครราชทูตเพื่อสันติภาพ
เขาเริ่มคิดทำละครพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เริ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่อายุ 24 ราว 30 ปี จากคัมภีร์หลายนิกาย ที่เป็นหลักคือ นิกายสรวาสติวาทิน (ทิเบต) และหนังสือของ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ประดิษฐานศาสนาพุทธกลับสู่อินเดีย นั่นเองตอนที่ 1-8


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8ตอนที่ 9-16


ตอนที่ 10


ตอนที่ 11


ตอนที่ 12


ตอนที่ 13


ตอนที่ 14


ตอนที่ 15


ตอนที่ 16ตอนที่ 17-24


ตอนที่ 18


ตอนที่ 19


ตอนที่ 20


ตอนที่ 21


ตอนที่ 22


ตอนที่ 23


ตอนที่ 24