ตามรอยพระพุทธเจ้า

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ของ Panorama
ตอนที่ 1
สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา

ตอนที่ 2
ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า

ตอนที่ 3
การค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา

ตอนที่ 4
พาราณสี นคร 4,000 ปี

ตอนที่ 5
เปิดประตูเมืองราชคฤห์

ตอนที่ 6
การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
ตอนที่ 7
กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า

ตอนที่ 8
ปรัชญาที่เปลี่ยนไป

ตอนที่ 9
วันที่พุทธหายไปจากอินเดีย

ตอนที่ 10
เมืองพุทธแห่งหิมาลัย

ตอนที่ 11
การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้า

ตอนที่ 12
ไขปริศนาการค้นพบอันยิ่งใหญ่