กระสุน 2 นัด


ชีวิต กับกระสุน 2 นัด


เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย คือคมกระสุนนัดแรก ที่ทุกชีวิตต้องเผชิญ

แต่คนส่วนใหญ่ มักตายด้วยกระสุนนัดที่สอง คือจิตใจที่อ่อนแอ ท้อแท้ และหดหู่

เข้มแข็ง และมีกำลังใจให้มาก ส่งเสริมกำลังแรงใจแก่ตน และเผื่อแผ่แก่กันละกัน อย่าต้องจบชีวิตเพราะกระสุนนัดที่สอง ให้สิ้นเปลืองเลย

ขอขอบคุณ
ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ผู้นำความคิดนี้