My Sticker
สติ๊กเกอร์ส่วนตัว (บ่นไปเรื่อย)
แผ่นภาพสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ธงชัย สิทธิกรณ์
เผยแพร่เพื่อเตือนสติ-ชี้นำตนเอง และผู้คนในสังคมออนไลน์ 


วิสัยทัศน์
งานของผู้บริหารจะเป็นเรื่องง่าย
หากคนส่วนใหญ่ในองค์การ
ยินดีกับการเปลี่ยนแปลง

สำนึกที่แตกต่าง
วิถีของ "แม่ปูบัวใต้น้ำ"

ปิดทองหลังพระ
"ให้คนอื่นได้หน้า แต่เราได้งาน"
คำพ่อสอน (ในหลวง ร.9)


ศักดิ์ศรีอุดม-ศึกษา 

ทำงานมหาวิทยาลัย คือการปฏิบัติงานให้นิสิต นักศึกษา เป็นการสร้างปัญญาชนให้สังคม ... 
นั่นเป็นศักดิ์ศรีที่แท้แห่งตนคนอุดมศึกษา

ความจริงแห่งวัย

วันนี้ไม่ได้พิเศษกว่าวันอื่นๆ ทุกสิ่งที่บรรเจิดเกิดขึ้นรอบตัวเรา ล้วนสมมติ เพื่อปรุงแต่งประกอบจิตใจ และท้าทายสติปัญญาผู้คน

เกิด แก่ เจ็บ และตาย คือสัจจะแท้ของสรรพชีวิต วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุด ไม่ใช่เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิด หรือวันครบรอบใดๆ แต่เป็นเพียงวันเดียว ที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า "ยังมีลมหายใจ" ให้สามารถสรรสร้างคุณงามความดีแก่สังคมได้

ขอสิ่งดีงาม ที่ทุกท่านมุ่งมั่นอำนวยให้ด้วยใจในครั้งนี้ จงเป็นขวัญ เป็นกำลังใจแก่ท่าน แก่ครอบครัว และแก่ผู้เป็นที่รักอย่างครบถ้วนสมบูรณ์.


ลมหายใจปัจจุบัน 
ทันทีที่ลมหายใจออก อดีตก็เกิดขึ้น
ปัจจุบันที่หายใจเข้า สำคัญที่สุด

หนทางอีกยาวไกล ไม่มีอะไรสำคัญ
เท่ากับลมหายใจปัจจุบัน


สัจจะความลับ
ความลับจะไม่มีในโลก ตราบเท่าที่เรามีคนที่ไว้ใจ

ปาฏิหาริย์คำอวยพร
ไม่มีคำอวยพรใด เกิดผลได้โดยปาฏิหาริย์
การปฏิบัติตนที่สอดคล้องเท่านั้น ที่จะบันดาล
ให้คำอวยพรเป็นจริง
แม้คำอวยพรจะทำให้ผู้รับยินดีสบายใจ
แต่หากไม่ปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
ความสบยใจก็เป็นเพียงความฝัน


พรสงกรานต์
สงกรานต์ นัยแห่งการชำระสิ่งเลวร้าย หม่นหมอง
ออกจากร่างกายและจิตใจ

จมเพลิน (เพลินพาจม)

ปัญหาชีวิต
ทุกปัญหาชีวิต ล้วนเกิดจากการหลงทาง
แต่การแก้ปัญหา ปัญญาชนเท่านั้น
ที่สร้างความแตกต่าง

เจริญสติ (เจริญด้วยสติ)
มีสติ ดูแลจิตใจตัวเองให้มั่นคง อย่าให้คนที่รักเรา ผิดหวัง เช่นนี้แล้ว คนรอบข้างจะมีความสุข และเราเองก็เจริญงอกงามทั้งกายและใจ

ที่พึ่งในตน
เมื่อจำเป็นต้องอาศัยผู้อื่น ก็ต้องยอมรับ 2 ข้อจำกัดของการไม่ได้ทำสิ่งใดใดด้วยตนเอง คือ
ความผิดหวัง และ การรอคอย

สร้างภาพ
มีสองความรู้สึก ในเวลาและสถานที่เดียวกันเสมอ
ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อครสร้างภาพ

กำลังใจไม่ไร้ค่า
บทเรียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของชีวิต
คือทุกข์เศร้าในเราเอง อย่ากลัวลำบากเข็ญ
เพราะนั่นเป็นใบเบิกทาง

บริบทคุณภาพ
หมอพลาตายหนึ่ง ครูพลาด ตายหมู่
คุณภาพจริง มีค่ากว่าผ่านประเมิน

ยอมเจ็บ ดีกว่าโง่
ถ้าการเดินตามผู้ใหญ่ แล้วโง่เขลา
ก็ขอจงยอมเดินหน้า ให้หมากัดเถิด

ทำม๊ะ
เมื่อรัก เขาก็หวาน เมื่อรำคาญ เขาก็ว่า
คิดถึง เขาทักมา เมื่อไร้ค่า เขาก็เงียบไป

แหล่งแห่งบาป
บาปในที่แจ้ง คือร่างกาย และจิตใจ
บาปในที่ลับ คือ จิตใจของเราเอง

พอเพียง-เพียงพอ
เราจะมีน้ำเพียงพอ หากเราใช้แบบพอเพียง

ของเก่าล้ำค่าในตัวเรา
4 สิ่งล้ำค่าในตัวเรา ที่ควรบำรุงรักษา
ให้สมบูรณ์พร้อม

คู่กัน
ภักดีและสติปัญญา คือส่ิงสำคัญของทีมพัฒนา
ไว้ใจได้ ก็เป็นปัจจัยหลักในการวางตัวบุคคล
ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการไว้ใจกัน

ฉันมาไกล
ทุกชีวิตล้วนเดินทางไกล สุดท้ายปลายทางเดียวกัน วันนี้วิ่ง-พรุ่งนี้นั่ง วันนี้สั่งการ-พรุ่งนี้นั่งรอ
พรุ่งนี้ไม่แน่นอน วันนี้รักษาสุขภาพ
รักและเมตตากัน ระหว่างเส้นทางชีวิตเถิด


ปาฏิหารย์ไม่มีจริง
ชาวพุทธตระหนักว่า บนโลกนี้ไม่มีปาฏิหารย์
แต่มี "กฎแห่งกรรม"

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/-line
ส่งสารผ่านไลน์
สื่อสารไลน์ สื่อสารใจทุกเพศวัย ยุคไอที

อิสระในตัวตน
เมื่อได้รับโอกาส ควรใช้โอกาสในการคิดอย่างอิสระ

ใจเย็น ไม่เห็นปัญหา
ประโยชน์ของความใจเย็น

กุญแจ 2 ดอก
วิถีดำเนินตนที่เหมือนกัน ต่างกันที่โจร ที่ไม่สนใจความเฝ้าฝันหรือท้อถอยของผู้ใด

จัญไรชน
ความแตกต่างที่พบเห็น ระหว่างพฤติกรรม
ดีแท้กับเลวทราม

เหนื่อย 8 ประการ

ที่ถูกที่ควร
ทุกวันนี้ผู้คนในสังคมพูดถึง "สิ่งที่ถูกที่ควร" โดยมองเพียงความหมายเดียว ทำให้ความเข้าใจบุคคลในแวดล้อมต่างๆ และความสุขของตนลดลง


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/my-sticker/righttodo
รู้ธรรม รู้ทำ
การรู้และปฏิบัติธรรมเพื่อตนเอง เป็นสิ่งดี แต่สังคมวันนี้ ต้องการความสงบร่มเย็น จากการประพฤติธรรม - สายธารแห่งธรรม

ชีวิตใน 70ปี
แต่ละสิบปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก อีกไม่นาน
ปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรมากมายทำไปแล้ว
และอีกมาก ที่ยังไม่ได้ทำ

ส่งท้ายปีเก่า
พักผ่อนส่งท้ายปี 2557 ที่บ้านพักส่วนตัวของครอบครัว อ.ประวิทย์ พงษ์ประยูร ปากช่อง นครราชสีมา ระหว่างเดินทางพบสิ่งแปลกใหม่มากมา จึงประมวลไว้ในภาพนี้
25-26 ธันวาคม 2557

https://www.youtube.com/watch?v=-BXCD41z33M
ห่างวัด-ไร้ธรรม
เมื่อโลกไร้แสงแห่งอาทิตย์ ก็มืดมิดมองสิ่งใด
ย่อมไม่เห็น เช่นคนไกลไร้ธรรมมักลำเค็ญ
ย่อมไม่เห็นดีชั่ว ที่ตัวทำเติมใจให้กัน

ประโยชน์ความเศร้า

เมื่อถูกใจมิใช่ถูกต้อง
การทำตามนโยบาย คือการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และมีเหตุผลมากที่สุด


มั่งมีศรีสุข
ความสุขในชีวิตมนุษย์


มุมต่างความตาย
การไม่รู้ หรือไม่ใส่ใจอนาคต
บางทีก็ทำให้ผู้อื่นรื่นรม์ได้เหมือนกัน


กลัว
ความกลัวทำให้เห็นปัญหา
แต่การสร้างความกลัว นอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหา
ยังอาจสร้างปัญหาอื่นขึ้นด้วย

เสียดาย
"ไม่ได้รู้สึกว่าทำงานตามคำสั่ง
แต่ระลึกว่า ไม่สนใจคำสั่ง

สามัญแห่งทุกข์

บุญจากหวยรวยจากออม


หวย งมงาย
มอมเมาให้เมามัน   เพื่อนเอย
มีเฉลยให้ห็นซ้ำ  ต่างคุ้น
สองรอบต่อเดือนชิน  ไม่สยบ
งมงายพาเราหลง   มุ่งไป ในอบาย


เห็นเสือหมอบ อย่าเชื่อ ว่าเสือไหว้ 
เผลอเมื่อไหร่ เสือกิน สิ้นทั้งขน 
เป็นคนต้อง เกรงอย่าย่ำ น้ำใจคน 
เขาถ่อมตน อย่าเหมา ว่าเขากลัว 

เขาไม่สู้ อย่าเหมา ว่าเขาแพ้ 
คชสีห์แท้ หรือจะสู้ หมูชั่วชั่ว 
วางตนสม คมประจักษ์ ในฝักตัว 
ชาติชนชั่ว ที่ลบหลู่ อย่าสู้มัน 

เมื่อน้ำไหว ไหลเชี่ยว เป็นเกลียวกล้า 
เอานาวา ขวางไว้ ภัยมหันต์ 
เรื่องของคน ปนยุ่ง นุงนังกัน 
ต้องปล่อยมัน ให้เป็นไป ใจสบาย 

อวดฉลาด พูดออกมา สื่อว่าโง่ 
ฟังเขาโอ้ อวดอ้าง อย่าขวางเขา 
ขัดคอไป เขาอาจโกรธ พิโรธเรา 
เกิดเรื่องราว ให้ร้อนใจ ไม่ได้การ 

เขามีปาก อยากพูด ก็พูดได้ 
เรื่องอะไร ก็ช่างเขา เราอย่าขาน 
เราอย่าต่อ อย่าก่อก้าว ให้ร้าวราน 
ความรำคาญ ก็จะหาย สบายเรา 

ปรุงแต่งจาก บทประพันธ์ เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯชำระใจ
ทุกคนเกิดมาดุจผ้าขาว
หลายคนเลือกใช้น้ำยาที่กัดกร่อน
เพื่อสร้างความขาวสะอาดในตน แทนการชำระ
ให้บริสุทธิ์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องสายเลือดกับสังคม
สายเลือด เป็นเรื่องในบ้าน หน้าที่การงาน และสังคม
เป็นเรื่องขององค์การ และบ้านเมือง

วิงวอน
Want คือความต้องการ Need คือความจำเป็น
ความต้องการของบางตน อาจเป็นความจำเป็นของหลายหลายตน

สวัสดีปีใหม่ 2559

หนาวแล้ว
ทำตัวให้อบอุ่นทั้งกายและใจ

แพะทางปัญญา
หยุดโทษโชคชะตา แล้วหันหาปัญญาตน
บางทีความสับสน อาจเป็นผลจากโง่เอง
ฮวงจุ้ยอยู่หน้าบ้าน มงคลสรรมาตั้งเด่น
ที่สุดความจำเป็น อย่าให้เขลาพาเราไป

แสงนำทำดี

แสงฟ้า เรืองรอง ทองสาด เมฆวาด เติมแต่ง แสงสี
นกน้อย ร้อยเสียง ดนตรี เยี่ยงนี้ นานปี มีมา
วันนี้ วันพรุ่ง รุ่ง-ค่ำ เวียนซ้ำ ร่ำไป นายจ๋า
มิยึด มิมั่น เวลา กายา ไปไกล ไม่นาน
วันนี้ ความดี คงอยู่ ให้รู้ สู่หา ลูกหลาน
วันพรุ่ง มุ่งล่วง เลยกาล กรรมดี เท่านั้น ยืนยง

อรุณสวัสดิ์

ฟ้าใหม่ ชีวิตใหม่

ทางสายกลาง
ฟังแบบไม่ได้ยิน มองแบบไม่เห็น

ปลูกรัก สมัครมิตร

นัยขอบคุณ
คนเราไม่ควรใช้เพียงคำว่า "ขอบคุณ"
แต่ควรใช้โอกาสสำคัญต่างๆ ทำสิ่งอื่นๆ แทนความรู้สึกขอบคุณด้วย

ง่าย-ยาก
ง่ายหรือยาก ต่างกันเพียงใด

กำลังใจให้อดทน
ความอดทน ต้องใช้พื้นที่ในใจ ต้องใช้พลังงาน
ในกายสนับสนุน หากร่างกายขาดกำลังใจที่ดี
ย่อมไม่มีพื้นที่สำหรับความอดทน
กำลังใจจึงเป็นปฐมบทที่สำคัญของสรรพชีวิต

รักษาใจ
คนเราพบเจอกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นบุญ
ที่เคยทำร่วมกันมา เมื่อสิ้นบุญ ย่อมต้องจากกันไป
แม้มีเงินทอง อำนาจ วาสนาล้นฟ้า ก็ไม่สามารถ
รักษาคนรอบข้างไว้ได้

อโหสิกรรมยิ่งใหญ่
หากการฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเองเป็นบาป
การสำนึกรักษ์ด้วยการอโหสิกรรมแก่ตน
ย่อมเป็นคุณขั้นสูงเช่นกัน

ระลึกกรรม
ไม่มีใครคุ้มครองใครจากกฎแห่งกรรมได้

ความในใจ
ผลอันเกิดจาก ความโกรธ ความรัก
ความดีงาม และความโง่

บัวไม่พ้นน้ำ


วิถีธรรม วิถีสถุล


ความโกรธ และนัยการขอโทษความคิดมนุษย์
คิดน้อย คิดมาก คิดลึก คิดถึง คิดในใจ คิดฟุ้งซ่าน คิดไปเอง คิดแทนคนอื่น
 
"คนไทยชอบตรากฎหมาย แต่ไม่ชอบปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกฝ่ายมีศาสนา แต่มักไม่ใช้หลักศาสนาในการพูดจา การใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นทุกเวที ..."นัยเลข 9

ทฤษฎีพัฒนาการ เพื่ออยู่รอด

มุ่งมองตน เข้าใจผู้อื่น
หยุดมองคนอื่นแล้ว  มุ่งมั่น ดูตน
คิดเพ่งแก้ไขจน  ผ่องแผ้ว
ความดีเริ่มบัดดล  พึงก่อ
เกลาส่วนเสียตนบ้าง  จะเข้า ใจคน

บาปความโลภ มนุษย์ไม่เคยพอ

รักแท้ 100%

บทเรียนความทรงจำ
คนดีให้ความสุข คนดีมากให้ความทรงจำ
คนไม่ดี ให้ประสบการณ์ คนไม่ดีมากให้บทเรียน

นินทา
คนไม่ถูกนินทา ไม่มี  คนไม่เคยนินทา อาจมี
คนไม่ใส่ใจคำนินทา มีแน่

เสียดาย
มองหาสิ่งที่ขาด จนพลาดสิ่งที่มี
มุ่งแสวงสิ่งดีดี จนสิ่งที่มีขาดหายไป


แพ้ชนะ
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/sticker/myhomegreen

สติกเกอร์ภาพจากสวนของบ้าน


ความแตกต่างระหว่าง วิตก และ กังวล
วิตก คือ การนำอดีต มาไว้ในปัจจุบัน
กังวล คือ การนำอนาคต มาไว้ในปัจจุบัน


โครงส่งเสด็จ
น้อมเกล้าถวายความอาลัย ในโอกาสพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560


กันตาย

น้ำผึ้ง QA


หน้าต่างใจ
ดวงตาใช่หน้าต่างหัวใจ   น้องเอย
เจ้าจงทวนให้เคย   ซ้ำซ้ำ
ฉาบฉวยทำให้นึก   พลาดผิด
ดวงตาบรรเจิดได้   เพราะใจ เปิดมอง

สัจจะทุกข์-สุข
ความสุข ความทุกข์ เป็นสิ่งในธรรมชาติ
เมื่อสัมผัสสุข มนุษย์ก็หวังครอบครองให้ถึงอนาคต
เมื่อสัมผัสทุกข์ มนุษย์ก็ผลักไสให้กลับไปสู่อดีต

หากมนุษย์ระลึกได้ว่า ทุกทุกข์-ทุกสุข
เป็นเพียงภาวะปัจจุบัน
ก็ย่อมไม่พยายามผลักไสหรือครอบครอง

ข่าวขาดสติ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสังคม โดยที่ตนเอง "ไม่รู้" หรือ "รู้ไม่จริง" รวมถึง การแสดงว่าตน "รู้ก่อนคนอื่น" เป็นปัญหาของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมออนไลน์ (12 ตุลาคม 2559)

เด็ก-ผู้ใหญ่
อายุบอกได้เพียงวัย แต่ความเป็นผู้ใหญ่ ดูที่การใช้อารมณ์และเหตุผล

ความรู้ กับกาลเวลา
ความรู้ เสมือนกับเวลา เมื่อไม่ได้ใช้ แม้ไม่หมดไป
ความรู้ใหม่รอบตัวเรา ก็ชักพาให้มันคลายไป
ไร้ความสำคัญ ...วันนี้เราพัฒนาความรู้ของเรา
ไปแล้วเพียงใด

แด่รักที่มั่นคง
รักแท้แม้มั่นคง เพื่อนเอย
วันเดือนเคลื่อนล่วงเลย นับได้
จารึกสัญญามั่น นานา ดาลดล
มิครองคนรักไว้ ด้วยกาล ถาวร

ปฐมบารมี
การมองและปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความเข้าใจ คือความจำเป็นข้อแรกของการสร้างบารมี

อัตโนมัติบุญ
ทำบุญโดยแสวงบุญ ก็เป็นเหยื่อพุทธพาณิชย์
ทำทานให้เป็นนิจ บุญอัตโนมัติขึ้นได้ ให้รื่นรมย์

สุขทุกข์สลด
จน แปลว่ามีน้อย ไม่ได้แปลว่าทุกข์
รวย แปลว่ามีมาก ไม่ได้แปลว่าสุข
พอเพียง แปลว่ามีพอ ไม่ได้แปลว่าสุข หรือทุกข์

กุศลจิต

คุณค่าแท้

พลาดล้ม
เราควรให้ความสำคัญกับสาเหตุที่ล้ม
มากกว่าวิพากษ์จุดที่ล้ม

สบายจิต
ตั้งจิตไว้กับจาคะ จะมีพระอยู่ในจิต
ไม่ตั้งจิตยึดกับอะไร ก็สบายสักแต่ว่าจิต

ค่าคน ฆ่าองค์การ
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
ค่าขององค์การอยู่ที่งานของผู้นำ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/after-online
คลายทุกทุกข์
แนวทางรอด ในสังคมคนมือยาว

ใจเขาใจเรา
คนจำนวนมากคาดหวังประโยชน์จากผู้อื่น
มากกว่าจะเป็นผู้ให้แก่ใครใคร เริ่มจากครอบครัว
ที่ปลูกฝั่งให้เด็กๆ ทำตัวให้คนอื่นรัก มากกว่ารักผู้อื่น

ตามกรรม
ต้องการเป็นสิ่งใด ก็ควรทำสิ่งที่ควรทำสำหรับสิ่งนั้น
You are what you do

เดียงสา
ถ้าไม่วางใจใคร ก็อย่าถามหาคนที่ไว้ใจได้

หุ่นหลงเงา
คนเราเหมือนหุ่น มีบุญบาปพาไป
ทำบุญ บุญก็เชิด ทำบาป บาปก็เชิด

พักผ่อน
พักใจยิ่งใหญ่ในชีวิต

ไม่แปลกและจริง
ทำดีต้องมีฤกษ์ ธรรมดาในลัทธิหวังผลดลบันดาล

สัจธรรมการศึกษา
ความจริง ณ ประเทศสารขัณฑ์ มันเป็นเช่นนั้นเอง

นัยเชิดชู
ยศฐาบรรดาศักดิ์ ไม่เชิดชูผู้สร้างปัญหาแก่สังคม

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/outsideclass/congratulations
บัณฑิตที่สมบูรณ์


กฎแห่งกรรม กฎหมายศักดิ์สิทธิ์

ไปวัด ไปไม่ถึงวัดปริศนาแหลม-คม
แหลม คือแคบ  คม คือเปราะบาง

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/2slug

ชีวิตกับกระสุน 2 นัด
กาย: เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย คือคมกระสุนนัดแรก
จิตใจ: อ่อนแอ ท้อแท้หดหู่ คือกระสุนนัดที่สอง
ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/my-sticker/valentine?pageMoved=my%20stickerPost
วาเลนไทน์
เมื่อต้องพูดถึงความรัก ไม่มีรักใดสมบูรณ์แบบ เท่ากับการรักด้วยคนที่รักเราอย่างยั่งยืน แม้คนที่รักเรา จะจากไกลจากกายเรามากแล้ว แต่วันนี้ เธอยังอยู่ในใจเราตลอดไป

ชื่อเสียงเคียงเวหา
ชื่อเสียงเคียงเวหา วายชีวากลับมาดิน
ชิวียังไม่สิ้น มิพึงหมิ่นผู้ต่ำตน
อินทรีย์กลางเวหา งูไร้ขายังพาจน
เหตุใดวิถีคน จึงตั้งตน ... กัน


Subpages (1): myHomeGreen