ศาสตร์แห่งสมดุลย์

posted Jul 26, 2015, 8:26 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jul 26, 2015, 8:27 AM ]
ศาสตร์แห่งสมดุล

สมดุล ทางสายกลาง หรือความพอดี (มัชฌิมาปฏิปทา) หมายถึงการปฏิบัติที่ไม่มาก-ไม่น้อยเกินไป และยอมรับกันมากว่า 2500 ปี แล้วว่า เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
1. "ความภูมิใจ" ถ้ามากเกินกลายเป็น "การข่มคนอื่น คุยโว โอ้อวด"
2. "ความมั่นใจ" ถ้ามากเกินกลายเป็น "ไม่ฟังใคร หยิ่งยะโส"
3. "ความรู้" ถ้ามากเกินกลายเป็น "ตัวเองถูกเสมอ" มีอัตตา ถือตัวเองเป็นสำคัญ
4. "ความอ่อนน้อม" ถ้ามากเกินกลายเป็น "อ่อนแอ"
5. "ความจริงจัง" ถ้ามากเกินกลายเป็น "หวังผลลัพธ์สูง-เครียด"
6. "ความนิ่ง" ถ้ามากเกินกลายเป็น "เฉื่อยแฉะ-ไร้น้ำยา"

บริหารตัวเองให้สมดุลด้วยการ ภูมิใจ แต่ เคารพผู้อื่น มั่นใจ แต่ พร้อมรับฟัง อ่อนน้อม แต่ แข็งแกร่ง จริงจัง แต่ มีความสุข นิ่ง แต่ มีพลัง