คำสุภาพ

posted Jan 15, 2020, 12:34 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jan 15, 2020, 12:35 AM ]
สังเกตุว่า เดี๋ยวนี้ผู้คนพยายามพูดให้สุภาพ เกิดเป็นคำใหม่ๆ ให้ได้ยินหนาหูกันมากขึ้น จนผู้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมหลายท่านบ่นว่า #คำไทยแท้กลายเป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็น #คำหยาบ ไปแล้วฤๅ


เช่น

คำว่าน่ากินก็คิดไปว่ากินไม่สุภาพ หันไปพูดว่าน่าทาน

คำว่าตีนไก่ก็คิดไปว่าตีนไม่สุภาพ หันไปพูดว่าขาไก่หรือเล็บมือนาง


ภาษาไทย  เราเรียกเท้าของสัตว์ว่าตีนเพราะสัตว์ไม่มีมือกับเท้าแยกกันเหมือนคน


ดังนั้น ตีน จึงไม่เป็นคำหยาบ ไม่ใช่คำไม่สุภาพ แต่เป็นคำเรียกอวัยวะหนึ่งของสัตว์ การใช้คำว่าเท้ากับสัตว์ เพียงเพื่อให้สบายหู เท่านั้น


บ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ เราประดิษฐ์คำ เพื่อยกระดับหรือจรรโลงผู้พูด ให้ผู้ฟังรู้สึกดี แม้ความจริงจะไม่เป็นเยี่ยงนั้นก็ตาม เฉกเช่นคำว่าเกรงใจอาจเป็นคำสุภาพของคำว่ารังเกียจก็ได้


ธงชัย เพ้อ หลังอิ่มสะดือตึง

15 มกราคม 2563