ภาคสนาม (ว่ายน้ำบนกระดาน)

posted Oct 17, 2015, 11:39 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Oct 17, 2015, 11:40 PM ]
ภาคสนาม (ว่ายน้ำบนกระดาน)


หลังจากสอบผ่านภาคทฤษฎี เธอก็ได้เวลาเตรียมตัวสู่ภาคปฏิบัติจริง
เพื่อความปลอดภัย วันนี้จึงออกขับจริงบนสนามส่วนตัว ... สู้สู้

... เนื้อยเหนื่อย - ธงชัย กล่าว