มีสุขดี

posted Aug 28, 2015, 5:10 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 26, 2015, 12:22 AM ]
วันนี้มีความสุขดี และมีคาถาศักสิทธิ์มาเสนอ คาถานี้ไม่ได้ดีเฉพาะชาวชราเท่านั้น เหล่าชาวฉกรรจ์ ก็ยิ่งควรสำเนียกให้มากถึงมากที่สุด 

-ธงชัยกล่าว