ความจริง สำคัญกว่าความในตำรา

posted Nov 9, 2016, 8:07 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 9, 2016, 8:13 PM ]
 ท่
านคิดว่าเด็กๆ จะตอบข้อใด จากโจทย์และตัวเลือกต่อไปนี้

 1. ถ้ามีเงิน 10 บาท ซื้อของไป 3 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร ?"
     ก) ทอน 7 บาท     ข) ทอน 2 บาท      ค) ไม่ต้องทอน     ง) ถูกทุกข้อ
 
  เด็กเกือบทั้งห้อง ตอบว่า 7 บาท 
  เด็กคนหนึ่งตอบว่า 2 บาท
  เด็กอีกคนหนึ่งตอบว่า ไม่ต้องทอน 
เด็ก 2 คนนี้ ต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ ที่พวกเขามีจินตนาการตามความเป็นจริงในสังคม
  • เงิน 10 บาท อาจหมายถึงเหรียญห้า 2 เหรียญในกระเป๋า (จ่ายด้วยเหรียญห้า ได้รับเงินทอน 2 บาท) หรือ
  • เงิน 10 บาท อาจหมายถึงเหรียญบาท 10 เหรียญในกระเป๋า (จ่ายด้วยเหรียญบาท 3 เหรียญ ไม่ต้องทอน) 
คุณครูที่คิดในกรอบตำรา อาจเฉลยให้ถูกเพียงข้อ ก. เท่านั้น ส่วนเด็กที่คิดถึงสภาพความเป็นจริง ก็จะไม่ได้คะแนน คุณครูอาจแย้งว่า อันนี้ข้อสอบเด็กประถม "พวกเขายังเล็กเกินกว่าที่จะมีความคิดแบบผู้ใหญ่ได้"

คำถามคือ
พวกเขาควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนประสบการณ์จริงเมื่อใด หรือต้องรอให้เขามีประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริงในสังคมเอาเอง
  • ไม่แปลกใจเลย ที่เด็กๆ ในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ คิดไม่เป็น ต่อยอดไม่ได้ และมีปัญหาการคิดเชิงระบบ ที่ร้ายคือ คุณครูในระดับอุดมศึกษาเอง ก็มีลักษณะคล้ายกัน บรรดาท่านๆ ยังกอดตำราสอนสั่งเด็กนักเรียน เปิดตำราออกข้อสอบให้เด็กทำตลอด 2-4 ปี
  • ไม่แปลกที่ทำไมภาพรวมการศึกษาไทย จึงต้องถูกถามถึงการปฏิรูปในทุกยุคทุกสมัย ลองผิดลองถูกกันไม่เลิกรา 

ธงชัย บ่น
10 พฤศจิกายน 2559

Comments