คลายทุกทุกข์
6 กรกฎาคม 2558

เช้านี้มีโอกาสสอนน้อง และทวนสติตัวเองใน LINE ส่วนตัว เรื่องทุกข์ ดังนี้

ทุกข์ใดใด ที่เราควบคุมไม่ได้ ทางที่ดีกับสุขภาพจิตของเราที่สุดคือ ปล่อยวาง หากจะยังอยู่ที่นี่ มันคือทางเดียวจริงๆ หากเขาใช้อำนาจในทางผิด กับงานในกำกับของเรา การป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือ ให้มีหลักฐานการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร นี่ก็เป็นทางเดียวเช่นกัน

อยากให้คิดว่าวิกฤต มี 2 ประเด็นนี้เท่านั้น อย่าให้มีหลายประเด็น ดูแบบไม่เห็น ฟังแบบไม่ได้ยิน ช่วยได้มาก เมื่อก่อนหน้าที่การงานมาเป็นที่หนึ่ง เรามีความสุขกับงานในหน้าที่ ตอนนี้สภาพแวดล้อม ทำให้ต้องคิดอีกแบบ สังคมที่คนมือยาวกว่าความคิด สาวได้สาวเอา สร้างบรรยากาศห่วยเสมอ

สุขภาพจิตเราและครอบครัว ต้องมาเป็นที่หนึ่ง ไม่เช่นนั้น เราจะเสียทุกอย่าง ไม่ได้อะไรในบั้นปลายชีวิตเลย
ถ้ามองกว้างออกไป หลายหน่วยงานก็เป็นแบบนี้ รวมถึงระดับชาติด้วย