คำสอนพุทธองค์

พระพุทธองค์ทรงสอนเราว่า

1.ไม่ว่าเราได้พบใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่ใช่เพราะความบังเอิญ
2.ไม่ว่าจะเกิดอะไรในชีวิตเรา มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิด เพราะเราเคยทำแบบนั้นกับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ
3. ช่วงเวลาที่เกิดเรื่องราวต่างๆ มันคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิด เพราะมันต้องเกิด
4. สิ่งใดที่จบลง มันคือปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบ อย่าเหนี่ยวรั้ง อย่าเอาแต่อาลัยอาวรณ์ เพราะสิ่งดีๆ จะมีในอนาคต
5. ทำความดีวันนี้ โดยไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมา เพราะกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด