รถขนขยะ vs รถขยะ

posted Sep 6, 2015, 6:01 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Sep 6, 2015, 6:04 PM ]

รถขนขยะ vs รถขยะ


บางทีเราก็สับสน ระหว่าง "รถขยะ" กับ "รถขนขยะ" เหมือนกันนะ - ธงชัย กล่าว