แสงนำทำดี

posted Nov 21, 2015, 5:47 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 21, 2015, 5:48 PM ]
แสงฟ้า เรืองรอง ทองสาด เมฆวาด เติมแต่ง แสงสี
นกน้อย ร้อยเสียง ดนตรี เยี่ยงนี้ นานปี มีมา

วันนี้ วันพรุ่ง รุ่ง-ค่ำ เวียนซ้ำ ร่ำไป นายจ๋า
มิยึด มิมั่น เวลา กายา ไปไกล ไม่นาน

วันนี้ ความดี คงอยู่ ให้รู้ สู่หา ลูกหลาน
วันพรุ่ง มุ่งล่วง เลยกาล กรรมดี เท่านั้น ยืนยง
Comments