ความรู้สึกและข้อมูลแบ่งปันในสังคมออนไลน์
 โพสเด่นของธงชัย สิทธิกรณ์ จาก Facebook (ธงชัย สิทธิกรณ์) และ LINE (a.bird)

https://www.facebook.com/birdthongchais                                              
https://www.facebook.com/birdthongchais

คำสุภาพ

posted Jan 15, 2020, 12:34 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jan 15, 2020, 12:35 AM ]

สังเกตุว่า เดี๋ยวนี้ผู้คนพยายามพูดให้สุภาพ เกิดเป็นคำใหม่ๆ ให้ได้ยินหนาหูกันมากขึ้น จนผู้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมหลายท่านบ่นว่า #คำไทยแท้กลายเป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็น #คำหยาบ ไปแล้วฤๅ


เช่น

คำว่าน่ากินก็คิดไปว่ากินไม่สุภาพ หันไปพูดว่าน่าทาน

คำว่าตีนไก่ก็คิดไปว่าตีนไม่สุภาพ หันไปพูดว่าขาไก่หรือเล็บมือนาง


ภาษาไทย  เราเรียกเท้าของสัตว์ว่าตีนเพราะสัตว์ไม่มีมือกับเท้าแยกกันเหมือนคน


ดังนั้น ตีน จึงไม่เป็นคำหยาบ ไม่ใช่คำไม่สุภาพ แต่เป็นคำเรียกอวัยวะหนึ่งของสัตว์ การใช้คำว่าเท้ากับสัตว์ เพียงเพื่อให้สบายหู เท่านั้น


บ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ เราประดิษฐ์คำ เพื่อยกระดับหรือจรรโลงผู้พูด ให้ผู้ฟังรู้สึกดี แม้ความจริงจะไม่เป็นเยี่ยงนั้นก็ตาม เฉกเช่นคำว่าเกรงใจอาจเป็นคำสุภาพของคำว่ารังเกียจก็ได้


ธงชัย เพ้อ หลังอิ่มสะดือตึง

15 มกราคม 2563

ความจริง สำคัญกว่าความในตำรา

posted Nov 9, 2016, 8:07 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 9, 2016, 8:13 PM ]

 ท่
านคิดว่าเด็กๆ จะตอบข้อใด จากโจทย์และตัวเลือกต่อไปนี้

 1. ถ้ามีเงิน 10 บาท ซื้อของไป 3 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร ?"
     ก) ทอน 7 บาท     ข) ทอน 2 บาท      ค) ไม่ต้องทอน     ง) ถูกทุกข้อ
 
  เด็กเกือบทั้งห้อง ตอบว่า 7 บาท 
  เด็กคนหนึ่งตอบว่า 2 บาท
  เด็กอีกคนหนึ่งตอบว่า ไม่ต้องทอน 
เด็ก 2 คนนี้ ต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ ที่พวกเขามีจินตนาการตามความเป็นจริงในสังคม
  • เงิน 10 บาท อาจหมายถึงเหรียญห้า 2 เหรียญในกระเป๋า (จ่ายด้วยเหรียญห้า ได้รับเงินทอน 2 บาท) หรือ
  • เงิน 10 บาท อาจหมายถึงเหรียญบาท 10 เหรียญในกระเป๋า (จ่ายด้วยเหรียญบาท 3 เหรียญ ไม่ต้องทอน) 
คุณครูที่คิดในกรอบตำรา อาจเฉลยให้ถูกเพียงข้อ ก. เท่านั้น ส่วนเด็กที่คิดถึงสภาพความเป็นจริง ก็จะไม่ได้คะแนน คุณครูอาจแย้งว่า อันนี้ข้อสอบเด็กประถม "พวกเขายังเล็กเกินกว่าที่จะมีความคิดแบบผู้ใหญ่ได้"

คำถามคือ
พวกเขาควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนประสบการณ์จริงเมื่อใด หรือต้องรอให้เขามีประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริงในสังคมเอาเอง
  • ไม่แปลกใจเลย ที่เด็กๆ ในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ คิดไม่เป็น ต่อยอดไม่ได้ และมีปัญหาการคิดเชิงระบบ ที่ร้ายคือ คุณครูในระดับอุดมศึกษาเอง ก็มีลักษณะคล้ายกัน บรรดาท่านๆ ยังกอดตำราสอนสั่งเด็กนักเรียน เปิดตำราออกข้อสอบให้เด็กทำตลอด 2-4 ปี
  • ไม่แปลกที่ทำไมภาพรวมการศึกษาไทย จึงต้องถูกถามถึงการปฏิรูปในทุกยุคทุกสมัย ลองผิดลองถูกกันไม่เลิกรา 

ธงชัย บ่น
10 พฤศจิกายน 2559

ขอขอบคุณ

posted Nov 29, 2015, 4:14 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Dec 9, 2015, 12:17 AM ]

ขอขอบคุณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ที่กรุณาอำนวยสะดวก ให้กระผมได้แสดงแสนญานุภาพ และเติมเต็มสติปัญญาตนเอง ในเทศกาลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2557


วันนี้ นอกจากประสบการณ์งานประกันคุณภาพแล้ว ยังได้ทราบว่า จังหวัดนี้มีเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นมากที่สุดของประเทศไทย


ติดต่อกับ สุโขทัย ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน และประเทศเมียรม่า โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเมียรมายาวกว่า 540 กม. ติดเทือกเขาตะนาวศรี ยาวกว่า 340 กม. และมีแม่น้ำเมย ยาว 170 กม.


นอกจากนั้น ที่นี่ยังมีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น "กระทงสาย" ที่ขึ้นชื่อ ที่ต้องปล่อยให้ได้ 1,000 ใบ ภายใน 30 นาที

แสงนำทำดี

posted Nov 21, 2015, 5:47 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 21, 2015, 5:48 PM ]

แสงฟ้า เรืองรอง ทองสาด เมฆวาด เติมแต่ง แสงสี
นกน้อย ร้อยเสียง ดนตรี เยี่ยงนี้ นานปี มีมา

วันนี้ วันพรุ่ง รุ่ง-ค่ำ เวียนซ้ำ ร่ำไป นายจ๋า
มิยึด มิมั่น เวลา กายา ไปไกล ไม่นาน

วันนี้ ความดี คงอยู่ ให้รู้ สู่หา ลูกหลาน
วันพรุ่ง มุ่งล่วง เลยกาล กรรมดี เท่านั้น ยืนยง

Happiness Society

posted Nov 7, 2015, 7:06 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Dec 9, 2015, 12:16 AM ]

สุขในโลกออนไลน์

ทุกภาพทุกข้อความบนสังคมออนไลน์ มีทั้งคุณและโทษ ทั้ง ดีเฉยๆ ดีชื่นชม และดีส่งต่อ ส่วนโทษ ก็มีทั้ง "โทษโดนด่า" และ "โทษติดคุก"

ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ชาว social media ก็มีสิทธิในการสื่อสาร ส่งต่อภาพ หรือข้อความที่เป็นคุณต่อตนเองและสังคมได้อย่างเสรี

อย่าให้ใครหรืออะไร มาทำให้เราขาดอิสระที่จะสื่อสารกับผู้คน

ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินของโลกใบนี้ ไม่มีใครทำอะไรโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน แม้การโพสความรักของแม่ ก็เพื่อให้เกิดกตัญญู การโพสดอกไม้ หมาแมว ก็เพื่อต้องการจรรโลงโลก ส่วนใครจะได้สิทธิ์ จากประโยชน์ตอบแทนนั้นเพียงใด ผู้โพสที่อุดมปัญญาจะตระหนักได้ด้วยตนเอง

มีสติตั้งมั่นที่จะ "รู้เท่าทัน" และ "ไม่รุกรานใคร" ไม่ส่งอะไรแบบตามๆ กันไป หรือส่งต่อเพียงเพราะคำว่า "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่"

เพียงเท่านี้ เราก็จะมีความสุข และได้ความรู้จากโลกออนไลน์


ภาคสนาม (ว่ายน้ำบนกระดาน)

posted Oct 17, 2015, 11:39 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Oct 17, 2015, 11:40 PM ]

ภาคสนาม (ว่ายน้ำบนกระดาน)


หลังจากสอบผ่านภาคทฤษฎี เธอก็ได้เวลาเตรียมตัวสู่ภาคปฏิบัติจริง
เพื่อความปลอดภัย วันนี้จึงออกขับจริงบนสนามส่วนตัว ... สู้สู้

... เนื้อยเหนื่อย - ธงชัย กล่าว

โอกาสที่ยิ่งใหญ่

posted Oct 12, 2015, 6:54 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Oct 12, 2015, 6:56 AM ]

โอกาสที่ยิ่งใหญ่
หลังจากอยู่บนที่สูงมานาน วันนี้มีโอกาสลงมาทำงานบทบาทใหม่ให้คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ถือเป็นอีกงานสำคัญในรอบ 30 ปี ภายในรั้วเอเชียอาคเนย์ สถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษา

บทบาทใหม่ สร้างบรรยากาศแปลกใหม่ ... เจ้านายใหม่ เพื่อนร่วมงานใหม่ เหล่าคณาจารย์ และนักศึกษาหน้าตาแปลกใหม่ พาเหรดไปมาให้รื่นรมย์และปลงอนิจจังในสถานที่เดียวกัน แม้ที่นั่งจะคับแคบกว่าเก่า แต่ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่มีในที่สูง

นอกเหนือจาก "ประกาศเกียรติคุณบัตร" ในโอกาสปฏิบัติงานเป็นเวลา 30 ปี (+6 เดือน 12 วัน) ที่ได้รับแล้ว ความภาคภูมิใจที่สำคัญของข้าพเจ้าคือ การได้มีโอกาสส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้คน ทั้งในฐานะผู้สอน เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

App ดี

posted Sep 6, 2015, 6:09 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Dec 9, 2015, 12:16 AM ]

App. ดีจริง


App นี้ ของเขาดีจริงจัง สามารถใช้ได้กับหน้าตาทุกประเภท


- ขอบคุณหมาทดลองข้างบ้าน

รถขนขยะ vs รถขยะ

posted Sep 6, 2015, 6:01 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Sep 6, 2015, 6:04 PM ]

รถขนขยะ vs รถขยะ


บางทีเราก็สับสน ระหว่าง "รถขยะ" กับ "รถขนขยะ" เหมือนกันนะ - ธงชัย กล่าว

มีสุขดี

posted Aug 28, 2015, 5:10 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 26, 2015, 12:22 AM ]

วันนี้มีความสุขดี และมีคาถาศักสิทธิ์มาเสนอ คาถานี้ไม่ได้ดีเฉพาะชาวชราเท่านั้น เหล่าชาวฉกรรจ์ ก็ยิ่งควรสำเนียกให้มากถึงมากที่สุด 

-ธงชัยกล่าว

1-10 of 18