รถหายในห้าง

ฎีกาล่าสุด กรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้า ไม่จ่ายบัตรรับรถ ใช้กล้องวีดีโอแทน ลูกค้านำรถไปจอด รถหาย ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่

เดิมทีศาลฎีกา เคยพิพากษาว่า กรณีที่ห้างฯ ให้นำรถมาจอด แล้วแลกบัตรผ่าน ห้างต้องรับผิดต่อกรณีรถหาย เพราะมีการแลกบัตรจึงต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกของรถอย่างดี ในคดีนั้น ห้างฯ โยนความผิดว่า รปภ. ประมาทเลินเล่อ ห้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
ห้างฯ เป็นผู้ว่าจ้าง รปภ. ดังนั้น รปภ.เปรียบเสมือนตัวแทนของห้าง เมื่อความเสียหายเกิดจากตัวแทน ตัวการต้องรับผิดอย่างเลี่ยงไม่ได้

หลังจากแพ้คดีนั้น ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ยกเลิกการแจกบัตรผ่าน แล้วหันมาใช้กล้องวีดีโอวงจรปิดแทน ไม่ให้ รปภ. แจกบัตรผ่านอีกต่อไป ซึ่งห้างฯ เชื่อว่าต่อไปนี้ตนไม่ต้องรับผิดชอบหากมีรถหาย

คดีนี้รถหายในห้างฯ ซึ่งไม่ได้แจกบัตรผ่าน ห้างฯ ปฎิเสธความรับผิด อ้างว่า ห้างไม่ต้องรับผิดเพราะห้างไม่ได้รับฝากรับดูแล และไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
ห้างฯ ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย กับทั้ง พรบ. ควบคุมอาคาร ก็ยังบังคับให้ห้างฯ ต้องมีพื่นที่จอดรถ ภายในอาคารเพื่อความสะดวกแก่การจราจร ทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีหน้าที่ต้องดูแลตามสมควร มิใช่ปล่อยให้ลูกค้าต้องระวังหรือเสี่ยงภัยเอง อีกทั้งก่อนนั้น มีการแจกบัตรเข้าออก เพื่อตรวจตราและเพิ่มความเข้มงวด แต่ห้างฯ กลับยกเลิกการรับบัตรอันเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ซึ่งห้างรู้ดี ดังนั้นห้างฯ จึงต้องรับผิดใช้ค่าสินใหมทดแทนต่อลูกค้า