บุคลิกจากปลายนิ้ว


“ความยาวของนิ้วมือ” บอกบุคลิกเจ้าของนิ้วได้ โดยเหยียดนิ้วมือซ้ายของคุณ เทียบกับรูปด้านข้างว่าตรงกับรูปใดมากที่สุด ดังนี้

รูป A
คุณเป็นคน “มีเสน่ห์” มีความมั่นใจสูง เป็นคนชอบความเสี่ยง และผลที่ออกมามักจะเป็นผลดีเสมอๆ อาจดูก้าวร้าวบ้างในบางโอกาส แต่ที่คุณทำแบบนั้นเพราะคุณมีจุดประสงค์ชัดเจนนั่นเอง ส่วนอาชีพที่เหมาะกับคุณมากที่สุดคือ ทหาร งานขาย หรืองานด้านการบริหารจัดการรูป B
คุณเป็นคน "มีภาวะเป็นผู้นำ" คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะไว มั่นใจ เมื่อพบว่ามีปัญหา และพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ในขณะที่คนอื่นก็พร้อมเชื่อฟังคุณ งานที่เหมาะกับคุณคือ เป็นนักการเมือง นักเขียนแนวแนะนำการใช้ชีวิต และคุณครูรูป C
คุณเป็นคน “สื่อสารได้ดี” คุณคือคนที่ตั้งใจฟังคนอื่นอย่างดี และพูดให้คำปรึกษาได้ดี ทำให้คนอยากคุยด้วย เล่าเรื่องราวชีวิตให้คุณฟัง คุณทำให้พวกเขารู้สึกดี รู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยกับคุณ คุณเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นยามที่เขาต้องการได้ดี อาชีพที่เหมาะกับคุณคืออาชีพที่ต้องดูแลคนอื่นๆ เช่น พยาบาล อาสาสมัคร งานช่วยเหลือสังคม เป็นต้น