บุคลิกจาก 5 ธาตุ 12 นักษัตร


หมายเหตุ:
ปีปฎิทินจีนต่างจากไทย ให้นับวันตรุษจีนเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ ตรงกับปลายเดือนมกราคมhttp://goo.gl/fA8bYu
ปีชวด

http://goo.gl/C6RCgS
ปีฉลู

http://goo.gl/7Yy91f
ปีขาล

http://goo.gl/p0yvdg
ปีเถาะ

http://goo.gl/VMHyXE
ปีมะโรง

http://goo.gl/x2eTGK
ปีมะเส็ง

http://goo.gl/li8VHh
ปีมะเมีย

http://goo.gl/IkToUV
ปีมะแม

http://goo.gl/Q6xQiJ
ปีวอก

http://goo.gl/Owhf6Q
 
ปีระกา

http://goo.gl/MI9m74
ปีจอ

http://goo.gl/0Z8NOJ
ปีกุน