แบบทดสอบผู้นำ


แบบทดสอบศักยภาพในการเป็น "ผู้นำ" ในตัวคุณ

แบบทดสอบชุดนี้ ทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 

ควรใช้แบบทดสอบนี้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง Microsoft Excel (Windows)
หรือโปรแกรม Number (Mac)