เรื่องสั้น มดน้อยกับสิงห์โต

เรื่องสั้น ที่ทำให้ต้องตระหนักและเตือนสติ ว่า คุณเสมือนสัตว์ประเภทใดในสังคม
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า
ใครเป็นสัตว์อะไรในองค์การของคุณ