present

เราทำดีกับตัวเอง และคนที่เรารักหรือยัง


ให้จินตนาการว่า มีธนาคารแห่งหนึ่ง นำเงิน 86,400 เข้าบัญชีให้เราเป็นทุนทุกเช้า เพียงแต่ไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้น ทุกสิ้นวัน ยอดเงินที่เหลืออยู่จะถูกลบจนหมด

เรามีธนาคารอย่างนี้เหมือนกันทุกคน ธนาคารแห่งนี้ชื่อว่า “เวลา”


เขาเข้าบัญชีให้คุณ 86,400 วินาที ตอนเที่ยงคืนทุกคืน และล้างบัญชีเมื่อวานเหลือศูนย์ในเวลาเดียวกัน ไม่มีการสะสมยอดคงเหลือ และไม่มีการเบิกเกินบัญชี ถ้าเราเสียโอกาสที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ในระหว่างวัน ผลขาดทุนก็เป็นของเรา

เราต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยยอดเงินฝากของวันนี้ ให้ลงทุนจากเงินฝากเหล่านี้เพื่อได้ผลตอบแทนกลับมาดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ความสุข และความสำเร็จ นาฬิกากำลังเดินไม่หยุด จงทำวันนี้ให้ดี และมีคุณค่าที่สุด

“เวลา” ไม่เคยคอยใคร เมื่อวานคืออดีต พรุ่งนี้ยังยากที่จะอธิบาย ดังนั้น ปัจจุบันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่เรามี นี่เองที่เราจึงเรียกว่าปัจจุบันว่า “Present”