ศิลปกระถางแตก

สิ่งของแตกหัก ใช่ไร้ค่าเสมอไป
การทำสิ่งดีให้แตกหัก บางทีก็เป็นประโยชน์