โพสท่าถ่ายภาพให้ดูดี

ท่าโพสถ่ายภาพที่ทำให้คุณดูดี

DRAB = จืดชืดไม่มีรสชาติ FAB = ดีขึ้นมาก


FRUMPY = คร่ำครึ เชย โบราณ BETTER = ดีกว่า BEST = ดีที่สุด
Comments