ธนบัตร 100 บาทใหม่


นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการงานด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. เปิดตัวธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16 ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่จะนำมาหมุนเวียนทดแทนธนบัตรชนิดราคา 100 บาทที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งใช้มาแล้วกว่า 9 ปี โดยจะมีการนำธนบัตร 100 บาท แบบ 16 ออกมาใช้ในระบบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และประชาชนสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขา

โดยล็อตแรกจะพิมพ์จำนวน 50-60 ล้านฉบับ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนที่มีความต้องการใช้ธนบัตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 และคาดว่าธนบัตรใหม่จะเข้าไปทดแทนธนบัตรชนิดราคา 100 บาทแบบเก่าที่มีมูลค่า 120,000 ล้านบาท คิดเป็น 1,200 ล้านฉบับได้ภายใน 1 ปีครึ่ง แต่ธนบัตรเดิมยังสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายจนกว่าจะหมดจากระบบ

สำหรับธนบัตรแบบ 16 นี้ ออกแบบภายใต้แนวคิด
“เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย” โดยธนบัตรราคา 100 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแบบให้สวยงามตามสมัย และเพิ่มการต่อต้านการปลอมแปลง มีขนาดและสีแดงเช่นเดียวกับแบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือ มีความกว้าง 72 มิลลิเมตร ความยาว 150 มิลลิเมตร โดยลายน้ำจะเป็นลายพระบรมฉายาทิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตัวเลข 100 มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้ง 2 ด้าน เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง ด้านหมึกพิมพ์เป็นสีเหลือบเขียว ผสมแถบสีม่วงแดง แถบฟอยล์ 3 มิติผนึกไว้ตามแนวตั้งภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ภายในตราสัญลักษณ์ฯ มีตัวเลข “100” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข “๑๐๐” และเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ รวมทั้งมีสัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธปท.ออกธนบัตรแบบ 16 มาแล้ว 3 ชนิดราคา คือ ราคา 50 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม2555 เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระนเรศวรมหาราช , ราคา 20 บาท วันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ออกใช้ธนบัตรราคา 500 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร ธปท. กล่าวว่า การพิมพ์ธนบัตร แบบ 16 มีการปรับปรับปรุงให้ทันสมัยและต่อต้านการปลอมแปลงในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการเรืองแสงของธนบัตร การมีวัสดุพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งแม้ว่าต้นทุนการผลิตธนบัตรรุ่นใหม่จะสูงขึ้นร้อยละ 20-30 แต่จะมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี ส่วนสถิติการปลอมแปลงธนบัตรนั้น พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยพบธนบัตรปลอมน้อยกว่า 1 ฉบับต่อธนบัตรจำนวน 1 ล้านฉบับ

สำนักข่าวไทย
http://www.tnamcot.com/2015/02/24/ธปท-เตรียมนำธนบัตรชนิด-100/