ชีวิตวัย 40


สิ่งควรตระหนัก เมื่อล่วงวัย 40
คุณควรรู้ว่า ...
  1. ความรัก ไม่มีใครผิดต่อใคร มีเพียงการทะนุถนอมความรักที่มีต่อกัน ให้ยั่งยืนเป็นสำคัญ
  2. หากยังไม่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องเร่งดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น
  3. หากมีคนไม่เข้าใจคุณ ก็ถึงเวลาที่ต้องทิ้งอคติ และยอมรับความพลาดผิดที่ผ่านมาของตัวเอง
  4. เพื่อนที่ดีต้องชื่นชมต่อกันด้วยความจริงใจ มิใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตน
  5. ไม่มีอะไรสมดังใจทั้งหมด ควรอยู่อย่างสบายๆ ให้วันธรรมดาๆ สดใสขึ้น
  6. ทุกสิ่งล้วนมีสองด้าน ไม่มีผิด หรือถูก สิ่งที่คุณพยายาม อาจเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพยายามสลัดทิ้ง
  7. การผิดใจกันระหว่างพี่น้องในสายเลือด เป็นเรื่องเจ็บปวด วางเฉยบ้าง ให้อภัยกัน จะทำให้จิตใจกว้าง สงบลง และอบอุ่นขึ้น
  8. บุพการี คือเทพของบ้าน การทำดีต่อพวกเขา คือการทำดีต่อมโนสำนึกของคุณเอง
  9. ประวัติการศึกษา ตำแหน่งงานและเกียรติยศของคุณ เป็นเพียงแก้วธรรมดาใบหนึ่ง ผลงานปัจจุบัน และลักษณะนิสัย เป็นสาระที่อยู่ในแก้วนั้น
  10. ชีวิตควรมีความสุข เลิกย้ำคิดย้ำทำ คิดแค้นฝังหุ่น โกรธเคืองไม่รู้จบ

เช่นนี้แล้ว ไม่มีอะไรเป็นของคุณอย่างถาวร แม้ร่างกาย และสิ่งที่คุณเรียกว่า "ทุนทางสังคม" ก็ไม่ใช่ของคุณ สิ่งเดียวที่เป็นของคุณอย่างจริงแท้ คือ “จิตใจ” ที่สะท้อนสำนึกปัจจุบันของคุณเอง