พูดแล้วโง่


พูดแล้วโง่
  1. ยาก พอพูดคำว่ายาก จะเป็นการบล็อคความสามารถทันที
  2. ทำไม่ได้ จะเป็นการขับไล่ตัวจากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้
  3. ท้อ เพียงคำนี้ พลังทั้งมวลทั้งร่างกายและจิตใจจะถดถอยสูญสิ้น
  4. ขี้เกียจ ไม่ควรแม้แต่พูดเล่น เพราะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบ
  5. เหนื่อย พอพูดออกมา ร่างกายก็ตอบสนองด้วยการอ่อนแอทันที