ฝึกใจให้สุข

8 ข้อคิด เพื่อชีวิตเป็นสุข

1. ฝึกมองตัวเองให้เล็ก หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนั้น เป็นภาระไม่มากก็น้อย ยกเว้นความดี

3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีจริง

4. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือพูดแต่สิ่งที่ดีๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมัว

5. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขนั้นก็ผ่านไป เวลามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุกข์นั้นก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย

6.ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า "เรามาถูกทางแล้ว" แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา กับคำนินทา คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

7.ฝึกให้ตัวเองพ้นจากความเป็นขี้ข้าของเงิน หมายความว่า เราต้องพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ นาฬิกา เสื้อผ้า ฯลฯ ใช้อะไรอยู่ ก็พอใจกับมัน การจะเลิกเป็นทาษเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักพอเพียงก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงินเพิ่ม

8. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งจะยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง นับเป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้า คนๆ นั้นก็อาจสติแตก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้าง เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

ขอบคุณที่มา : smart sme
#DemocratTH