เพื่อนรัก ก. ถึง ฮ.


เพื่อนรัก ก. ถึง ฮ.
และแง่คิดของการเป็นเพื่อน

- เก็บคุณไว้ในใจ
- เข้าใจคุณ
- คอยสนับสนุนคุณ
- ง้อคุณเมื่อรู้ว่าเขาผิด
- จับมือคุณเมื่อคุณต้องการกำลังใจ
- เฉยกับความใจร้อนของคุณ
- ช่วยเหลือคุณ
- ซื่อสัตยต่อคุณ
- ญาติดีกับคุณเสมอ
- เดินเคียงข้างคุณ
- ติดตามข่าวคราวความเป็นไปของคุณ
 - ไถ่ถามทุกข์สุขคุณ
- ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป
- ธรรมะธัมโมกับคุณ
- นับถือคุณ และน่ารักในสายตาของคุณ
- บอกความจริงแก่คุณ
- ปลอบใจเมื่อคุณท้อ
- ผายมือต้อนรับคุณเสมอ
- ฝากผีฝากไข้ให้คุณ
- เพิ่มพลังให้แก่คุณ
- ฟังคุณทุกสถานการ
- ภูมิใจในตัวคุณ
 - มอบสิ่งที่ดีให้แก่คุณ
 - ยกโทษในความผิดพลาดของคุณ
- รักคุณที่เป็นคุณ
- ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของคุณ
- ไว้ใจคุณ
- ศึกษานิสัยที่แท้จริงของคุณ
- สังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ
- เห็นคุณค่าในตัวคุณ
- อธิบายในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ
- เฮฮากับคุณได้ทุกเวลา