ยิ่งต่อยิ่งจน


ยิ่งต่อราคา คุณยิ่งจน

บาทสองบาทต่อราคาแม่ค้าในตลาดสดอยู่นั้นแล้ว นั่งรอตังส์ทอนเจ็ดบาทแปดบาทจากแท้กซี่จนรถติด
กวาดเรียบ เมื่อพนักงานในร้านอาหารมาทอนเงิน มีเพื่อนทำการค้าก็ไปเที่ยวขอส่วนลด แทนที่จะช่วยอุดหนุนให้เพื่อนอยู่ได้

คนเรามักโง่เหรียญบาทฉลาดเหรียญสลึง เล็กๆ น้อยๆ กลับไปเสียเวลาต่อรอง
ทีบ้าน ทีรถ ทีเงินเดือนตนเอง กลับให้เขาตั้งราคาให้

ถ้าคุณไม่สิ้นไร้ไม้ตอก หรือยากลำบากจริงๆ ก็ให้เขาไปเถิด เอาเงินทอนก็ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นมา
หรือให้ไป ก็ไม่ได้ทำให้คุณจนลง

เพราะนาทีที่คุณเป็นผู้ให้ คุณจะมีความสุข ความสุขนี้เอง ที่จูงความร่ำรวย และความสำเร็จมาสู่คุณ

โลกนี้ไม่มีของแพงของถูก มีแต่ราคาที่เหมาะสม ถ้าสมฐานะมันก็ถูก ถ้าไม่สมฐานะ คุณก็ว่ามันแพง

อย่าไปพูดว่าอะไรแพง พนักงานขายจะบอกว่า "ถ้าพี่คิดว่าไม่สมฐานะพี่ก็ไม่ต้องซื้อ"

อาแปะ