ความรักเป็นเหตุ

เรามักได้ยินคนปลอบขวัญ ให้กำลังใจคนอกหัก ที่เอาแต่ร้องไห้ อมทุกข์ ว่า ให้รักตัวเอง
การปล่อยให้ตัวเองโทรม ก็ถือเป็นการไม่รักตัวเองเช่นกัน

การรักตัวเอง ไม่ได้หมายถึง การเห็นแก่ตัว เมื่อคิดให้ดี คนที่เห็นแก่ตัวนั้น อันที่จริงเขาไม่มีความสุขที่แท้จริง ใจเขาอยาก ใจเขาหา ยิ่งอยากได้เข้าตัวเพียงใด จิตใจก็ย่อมยิ่งคับแคบมากเท่านั้น การคิดถึงแต่คนในครอบครัวตนเอง โดยไม่สนใจคนอื่น ก็คับแคบอยู่แล้ว การสนใจแต่ตัวเองคนเดียวยิ่งคับแคบมากขึ้น

การรักตัวเอง มุ่งหวังความสุขที่แท้จริง เมื่อการอยากได้ คือความทุกข์ การให้ การรู้จักสละออก ซึ่งเป็นการสละความเห็นแก่ตัวนี่เอง จึงถือเป็นความสุข

คนส่วนใหญ่หวังครอบครอง ซึ่งแท้ที่จริงสิ่งต่างๆ บนโลก ไม่มีใครได้ครอบครอง ไม่มีอะไรแน่นอน และไม่สามารถควบคุมได้ ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ทั้งความสำเร็จ ชื่อเสียง เงินทอง คนรัก

การฝึกตนให้เห็นตามจริง และไม่ทำตามความอยากได้อยากมี ฝึกเสียสละ จะช่วยขัดเกลากิเลสจากใจ ทำให้มีความสุข

แท้จริงแล้ว คนที่เอาแต่ร้องไห้เมื่ออกหัก ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเห็นแก่ตัว เพียงแต่ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น แต่เบียดเบียนตนเอง นั่นเอง ความรักที่แท้จริง จึงต้องไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นและตนเอง

ฝึกเป็นผู้ให้ตั้งแต่วันนี้ เราจะไม่มีความเจ็บปวด ไม่เสียศูนย์เมื่อต้องสูญเสีย
บทความที่เกี่ยวข้อง